English page

Detail aktuality

Nová generace programu

17. 1. 2014Všeobecné aktuality

Upozorňujeme, že na Program celoživotního učení, který byl zaveden na období 2007 - 2013, plynule navázal nový program Evropské unie s názvem Erasmus+.

Erasmus+ je program Evropské unie na období 2014 - 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje několik stávajících programů EU pokrývajících všechny oblasti vzdělávání: program celoživotního učení tvořený programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (vzdělávání učitelů), Grundtvig (vzdělávání dospělých), program „Mládež v akci" a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne finanční podporu z EU i sportu, zejména na místní úrovni.

Více informací naleznete v aktualitě Výzva k novému programu ERASMUS+.

Základní informace jsou zveřejněny na tomto odkazu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_cs.htm.