English page

Detail aktuality

Entrepreneurship Education at School in Europe

22. 5. 2012Eurydice

V současné době se vede mnoho diskusí o tom, jakým způsobem zvýšit konkurenceschopnost Evropy. V souvislosti s tím se často hovoří o vzdělávání mladých lidí, zejména o vzdělávání k inovativnímu myšlení a k podnikavosti. Podpora výchovy ke kreativitě, inovativnosti a podnikání na všech úrovních vzdělávání je jedním z dlouhodobých cílů strategie Evropské komise „Vzdělávání a odborná příprava 2020“. To bylo podnětem i pro vznik této nové studie Eurydice. Studie „Výchova k podnikání ve školách v Evropě“ porovnává strategie výchovy k podnikání v jednotlivých evropských zemích.  Zabývá se tím, jakým způsobem je výchova k podnikání začleněna do kurikula a jestli existují nějaké pokyny pro učitele, jakým způsobem mají vyučovat či vychovávat žáky k podnikavosti. Publikace se také v krátkosti zmiňuje o některých iniciativách zaměřených na podporu výchovy k podnikání v jednotlivých zemích. Referenčním rokem studie je školní rok 2011/12.


Anglická verze studie


Tisková zpráva (česky)


Press release