English page

Evropská jazyková cena Label - Ocenění učitelé

Titul Evropský učitel jazyků roku 2013 získali:

 • Mgr. Olga Myslíková - Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
 • Petr Baťa - ZŠ Chrudim, ul. Dr. J. Malíka 958
 • PaedDr. Marcela Radová - Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Česká 64, České Budějovice
 • Mgr. Gabriela Trojánková - Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Titul Evropský učitel jazyků roku 2012 získali:

 • PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; JŠ POLYGLOT, spol. s r. o.
 • Mgr. RNDr. Josef Brožík - SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
 • Mgr. Lenka Švecová - Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
 • Mgr. Petra Plíhalová - Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o., Klášterní 2490, Česká Lípa
 • Ing. Dana Černá - Střední škola technická, Zelený pruh, Praha 4

Titul Evropský učitel jazyků roku 2011

V roce 2011 nebyla vypsána výzva na individuální ocenění.

Titul Evropský učitel jazyků roku 2010 získali:

 • MgA. et MgA., PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph. D. et Ph. D., Základní umělecká škola Tišnov
 • Mgr. Alexandra Vidláková, Základní škola Monty School, Ostrava-Poruba
 • Mgr. Hana Tröglová, Střední zdravotnická škola Chomutov, Palackého 3, přísp. org.
 • Mgr. Hana Nápravníková, Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Praha 8
 • Mgr. Iva Hennová, Irislingua s.r.o., Praha 8

Titul Evropský učitel jazyků roku 2009

V roce 2009 nebyla vypsána výzva na individuální ocenění.

Titul Evropský učitel jazyků roku 2008 získali:

 • Carla Tkadlečková, Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Praha
 • Michaela Čaňková, Občanské sdružení AMATE (Asociace metodiků/Association of Teacher Educators), Brno
 • Radka Perclová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra anglistiky
 • Ludmila Balíková, Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
 • Marek Vít, Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025
 • Marie Fenclová, Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, katedra románských jazyků
 • Alena Macurová, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., Praha

Titul Evropský učitel jazyků roku 2007

V roce 2007 nebyla vypsána výzva na individuální ocenění.

Titul Evropský učitel jazyků roku 2006 získali:

 • Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí 135, Praha 5 - Stodůlky
 • Mgr. Alena Podepřelová, Zařízení vzdělávání a služeb školám, České Budějovice
 • RNDr. Dagmar Štanclová (od roku 2010 Benešová), ZŠ Třebíč., ul. Kpt. Jaroše 836
 • PhDr. Mária Vučková, ZŠ nám. Curieových 2, Praha
 • PaedDr. Lenka Lánská, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Titul Evropský učitel jazyků roku 2005 získali:

 • PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Naděžda Kadlecová, Gymnázium Česká Lípa
 • RNDr. Vladimír Přech, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
 • Vladana Mališová, ZŠ Mikulandská, Praha 1
 • PhDr. Jana Špetová, Obchodní akademie a VOŠCR, Karlovy Vary
 • Mgr. Marie Horčičková, ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

Další informace v záložkách