English page

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label - Video o aktivitě

Video o aktivitě Label 

Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyzývá všechny realizátory zajímavých jazykových projektů k podání přihlášek do dalšího ročníku Evropské jazykové ceny Label 2013 a Evropský učitel jazyků roku 2013.

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání a přihlášku naleznete zde.

Cílem individuálního ocenění Evropský učitel jazyků roku je ocenit učitele působící v oblasti jazykového vzdělávání, jejichž činnost v oblasti jazykového vzdělávání je inovativní nebo výjimečná a inspirativní, nebo kteří motivují svým přístupem k dalšímu jazykovému vzdělávání a vytvářejí motivující prostředí pro rozvoj povědomí o jazycích a jazykové rozmanitosti.
Cenu Evropský učitel jazyků roku lze udělit jakékoliv osobnosti působící v oblasti jazykového vzdělávání bez ohledu na typ organizace/instituce, kterou reprezentuje a ve které působí.
Výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro osobnosti, které působí v oblasti jazykového vzdělábvání a přihlášku naleznete zde.

Historie

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

V roce 2004 v rámci aktivit Evropské komise souvisejících s Akčním plánem na podporu jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání zaznamenala Evropská jazyková cena Label rozšíření o další významnou aktivitu v oblasti jazykového vzdělávání, kterou představuje individuální ocenění - Evropský učitel jazyků roku. Na základě rozhodnutí Odborné poroty programu Label v roce 2007 je individuální ocenění v ČR udělováno jen jednou za dva roky. Udělování individuálního ocenění proběhlo v letech 2005, 2006, 2008, 2010 a 2012. V České republice proběhlo již jedenáct ročníků Evropské jazykové ceny Label, a to v letech 2002-2012.

Odkaz na stránky EK:
http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_cs.htm?cs_mid=2873

Publikace

Evropská jazyková cena Label a
Evropský učitel jazyků roku 2012

 2012_label

  

Evropská jazyková cena Label 2011                   Evropská jazyková cena Label a
                                                                           
Evropský učitel jazyků roku 2010
 

                         Label2010

Termín pro podávání přihlášek

Termín pro podání přihlášek je do 14. dubna 2013.

Evropský den jazyků – Zapojte se i Vy!

Již od roku 2001 slaví Evropa 26. září Evropský den jazyků. Cílem této iniciativy je oslava jazykové rozmanitosti a podpora znalosti většího počtu jazyků. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Po celé Evropě probíhají v tento den jazykové soutěže, hry a další zajímavé akce. Více informací o této akci získáte na www.evropsky-den-jazyku.cz .

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
LucieLaitloválucie.laitlova@naep.cz
+420 221 850 311
eTwinning; Evropská jazyková cena LABEL