English page

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

První etapa programu Erasmus Mundus byla schválena na období 2004-2008. V červenci 2007 Evropská komise přijala návrh druhé etapy programu na období 2009-2013, který byl schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady v prosinci 2008. Program tak pokračuje s určitými úpravami, jako je např. možnost tvorby společných doktorských programů, poskytování stipendií evropským studentům nebo začlenění programu External Cooperation Window do struktury programu Erasmus Mundus II.

Chcete se o programu dozvědět víc? Pokračujte do dalších sekcí:

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. MarkétaBurešovámarketa.vaisova@naep.cz
mateřská dovolená    
Mgr. ZuzanaČapkovázuzana.capkova@dzs.cz
+420 221 850 614
Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet    
Ing. TerezaBabkovátereza.babkova@naep.cz
mateřská dovolená