English page

Jean Monnet

Jean Monnet

 Video Jean Monnet

Video o programu Jean Monnet

Program Jean Monnet (2007-2013) je součástí Programu celoživotního učení a zaměřuje se na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Studia evropské integrace jsou definována jako analýza původu a vývoje Evropského společenství a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě.

Kdo byl Jean Monnet

Francouzský politik, diplomat a ekonom Jean Monnet (1888 - 1979) zasvětil svůj život úsilí o evropskou integraci. Inspiroval vyhlášení slavné Schumanovy deklarace (1950), která vedla k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli a je považována za okamžik zrodu Evropské unie. Slavný a často citovaný výrok Jeana Monneta zní: „Nesjednocujeme státy, nýbrž lidi". Dnešní programy Evropské unie v oblasti vzdělávání tuto tradici následují.

Cíle programu

Hlavní cíle programu:

  • podněcovat výukové a výzkumné činnosti a reflexi v oblasti studií evropské integrace,
  • podporovat existenci institucí a sdružení zaměřených na otázky související s evropskou integrací.

Konkrétní cíle programu:

  • podněcovat vysokou kvalitu výuky, výzkumu a reflexe ve studiích evropské integrace na vysokoškolských isntitucích na celém světě,
  • zvyšovat znalosti a povědomí mezi specializovanými akademickými pracovníky a evropskými občany obecně o otázkách evropské integrace,
  • podoporovat klíčové evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace,
  • podporovat existenci kvalitních evropských institucí a sdružení působících v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Kdo se může programu účastnit

Program Jean Monnet je otevřen všem zemím světa a mohou se do něj zapojit:

  • vysokoškolské instituce v EU i mimo ni;
  • sdružení profesorů a výzkumných pracovníků, instituce a výzkumná střediska, která se zabývají studiem procesu evropské integrace na území EU a mimo ni;
  • evropská sdružení činná v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni.

Aktivity

Program Jean Monnet podporuje jednostranné i mnohostranné projekty v délce trvání 1-3 roky v závislosti na typu aktivity. Z programu je možné financovat výukové a výzkumné aktivity v oblasti evropské integrace. Pro podrobnější popis jednotlivých aktivit klikněte na vybranou aktivitu.

Klíčová aktivita 1:

Výukové aktivity

Akademické a výzkumné aktivity

Klíčová aktivita 2:

Provozní granty na podporu určených institucí zabývajících se otázkami souvisejícími s evropskou integrací

V rámci této činnosti mohou být přidělovány provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů určených institucí plnících cíle evropských zájmů .

Klíčová aktivita 3:

Provozní granty na podporu evropských institucí a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

V rámci této činnosti mohou být přidělovány provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů evropských institucí nebo sdružení činných v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Více informací najdete zde.

Jak se zapojit

Program Jean Monnet je centralizovaný, tzn. že je přímo řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Do aktivit programu je možné se zapojit na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů v rámci Programu celoživotního učení, které vypisuje Evropská komise. Žádost o projekt následně podává žadatelská instituce Výkonné agentuře EACEA.   

Do projektů v rámci programu Jean Monnet je možné se zapojit pouze na principu spolufinancování. Finanční příspěvek Evropské komise obvykle nepřekročí 75% celkových oprávněných nákladů projektu.

V případě potřeby konzultace je možné se obracet na:

Aktuální výzvy

 Aktivita

Informace o výzvě

Termín 

Klíčová aktivita 1: Akce Jean Monnet

V současné době není vyhlášena žádná výzva. V rámci programu Jean Monnet se již další výzva neplánuje, jelikož program byl schválen na období 2007-2013. Většina aktivit programu by se měla stát součástí nového evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ . Více informací naleznete též na www.naerasmusplus.cz. Dokumentaci k předchozí výzvě si můžete prohlédnout zde.

 ---

Klíčová aktivita 3: Provozní granty na podporu evropských institucí a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

V současné době není vyhlášena žádná výzva. V rámci programu Jean Monnet se již další výzva neplánuje, jelikož program byl schválen na období 2007-2013. Dokumentaci k předchozí výzvě si můžete prohlédnout zde.

---

Zapojení České republiky do programu Jean Monnet

Zde najdete přehledy projektů Jean Monnet, do kterých se v minulosti zapojily nebo jsou aktuálně zapojeny české instituce z oblasti vysokoškolského vzdělávání:

Sledujte novinky nejen o programu Jean Monnet na Facebooku

ERASMUS & SPOL. (pro vysoké školy)

Propagujte i svojí stránku

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. MarkétaBurešovámarketa.vaisova@naep.cz
mateřská dovolená    
Mgr. ZuzanaČapkovázuzana.capkova@dzs.cz
+420 221 850 614
Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet    
Ing. TerezaBabkovátereza.babkova@naep.cz
mateřská dovolená