English page

Grundtvig - Tematické sítě

Cíle a popis aktivity

Projekty tematických sítí jsou realizovány odborníky, institucemi a organizacemi z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem:

  • posílit vazbu mezi různými účastníky podílejícími se na vzděláváni dospělých
  • zlepšit kvalitu, evropskou dimenzi a zviditelnění aktivit a problematiky společného zájmu v oblasti vzdělávání dospělých
  • napomáhat rozšiřování informací o možnostech celoživotního učení mezi širokou veřejnost

V rámci priorit daných dokumentem The General Call for Proposals budou podporovány projekty zaměřené na:

  • podporu diskuze týkající se důležitých hledisek postupů a zkušeností
  • poskytování celkového pohledu na danou oblast prostřednictvím srovnávacích studií a analýz
  • identifikování současných a možných budoucích potřeb a snahu přesně vymezit prospěšné aspekty evropské spolupráce
  • šíření příkladů dobré praxe na národní a evropské úrovni

Každý z realizovaných projektů by měl splňovat tři funkce:

  • poskytovat prostor pro diskuse a výměnu informací v klíčových oblastech, profilování politiky a výzkumu ve specifických oblastech vzdělávání dospělých
  • aktivně se účastnit na vytváření sítí zaměřených na předměty obecného zájmu s cílem podporovat evropskou spolupráci a inovace
  • aktivně se podílet na diseminaci výsledků a příkladů dobré praxe odvozených z realizovaných projektů, nebo jiných iniciativ řízených na evropské, národní a regionální úrovni

Bližší informace naleznete na internetových stránkách Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu, a to zde.

Výzva 2013 byla pro tuto aktivitu v rámci Programu celoživotního učení poslední.

Další informace v záložkách