English page

Grundtvig - Multilaterální projekty

Cíle a popis aktivity

Multilaterální projekty jsou realizovány institucemi a organizacemi z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem dosáhnout konkrétních a inovačních výsledků/produktů s nespornou Evropskou hodnotou.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu, a to zde.

Výzva 2013 byla pro tuto aktivitu v rámci Programu celoživotního učení poslední.

Další informace v záložkách