English page

Grundtvig - Projekty partnerství

AKTUÁLNĚ!

V současné době je příjem žádostí ukončen. Termín 21. 2. 2013 byl v rámci stávajícího programu poslední.

Výsledky výběrového kola žádostí přijatých k 21.2.2013 jsou k dispozici ZDE.

Cíle a popis aktivity

Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu.

 

Projekty partnerství jsou zaměřeny:

 • na samotný vzdělávací proces s cílem zapojit co nejvíce menších institucí a organizací do evropské spolupráce (na rozdíl od Multilaterálních projektů, zaměřených na konkrétní a inovační výsledek/produkt);
 • na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání nejen do jednotlivých aktivit projektu, ale i do mobilit projektu;
 • na management vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery vzdělávání dospělých s možností výměny zkušeností a znalostí, vyvinout společně metody a přístupy odpovídající jejich potřebám, vyzkoušet a uvést do praxe nové organizační a pedagogické přístupy.

 

Mezi aktivity realizované v rámci projektu patří:

 • projektová setkání a semináře institucí zapojených do projektu
 • výměny zaměstnanců a dospělých účastníků vzdělávání zapojených do projektových aktivit
 • výměny zkušeností a dobré praxe s využitím informačních a komunikačních technologií (např. webová stránka, e-mail, video-konference)
 • zhotovení řemeslných předmětů, kreseb a uměleckých předmětů souvisejících s projektem
 • práce v terénu, projektový výzkum atd.
 • příprava představení (divadelních, hudebních, atd.)
 • jazyková příprava osob zapojených do projektu k zajištění potřebné jazykové způsobilosti týkající se pracovního jazyka partnerství
 • spolupráce s ostatními realizovanými projekty, které spolu tematicky souvisejí (včetně projektů tematických sítí)
 • sdílení zkušeností s dalšími institucemi v regionu v rámci aktivit projektů tematických sítí (včetně mobilit)
 • aktivity související se sebehodnocením
 • organizace výstav, tvorba a distribuce informačních materiálů a dokumentů související s aktivitami projektu
 • šíření zkušeností a výsledků projektu

 

Databáze již realizovaných projektů

Chystáte se připravit projekt partnerství v oblasti vzdělávání dospělých? Navštivte společnou evropskou databázi EST (European Shared Treasure), kde se můžete seznámit s výstupy z již realizovaných projektů partnerství a dobrovolnických projektů Grundtvig.

Databáze je společná pro programy Comenius (školní vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání a příprava) a Grundtvig (vzdělávání dospělých).

V databázi naleznete kontakty na organizace zkušené s projektovou aktivitou v Programu celoživotního učení, můžete ji tedy využít nejen jako zdroj inspirace, ale také pro vyhledávání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Kontakty na Národní agentury států zapojených do programu Grundtvig

Seznam a odkazy na jednotlivé evropské Národní agentury naleznete zde.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. LucieKelbloválucie.kelblova@naep.cz
+420 221 850 711
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    
PetraŠevčíkovápetra.sevcikova@naep.cz
+420 221 850 710
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    

Další informace v záložkách