English page

Grundtvig - Stáže a konference

AKTUÁLNĚ!

V současné době je příjem žádostí ukončen z důvodu dočerpání finančních prostředků pro tuto aktivitu.

Cíle aktivity

Stáže a konference jsou od roku 2009 vedeny v programu Grundtvig jako samostatná aktivita (dříve spadající pod vzdělávací kurzy). Jejím hlavním smyslem je podpořit návštěvy současných pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých v zahraničních organizacích podobného zaměření a na konferencích věnovaných vzdělávání dospělých.

Grant na tuto aktivitu by měl umožnit držitelům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti, lépe porozumět pojetí celoživotního učení v Evropě, vyměnit si zkušenosti a navázat mezinárodní kontakty.

Popis aktivity

 • Žádost o grant podávají zájemci individuálně.
 • Žadatelé si místo stáže či konferenci vybírají sami.
 • Před podáním žádosti o grant si zájemce účast předjedná, kopie pozvánky přijímací instituce/pořadatele konference znějící na jméno žadatele musí být přiložena k žádosti o grant.
 • Minimální doba trvání pobytu je  1 den (konference) maximálně 12 týdnů (stáže).
 • Není nutné využívat k vyhledávání a zaregistrování akce žádnou zprostředkovatelskou agenturu. Naopak, samostatné vyhledání a individuální komunikace s hostitelskou organizací/pořadatelem bývá signálem jazykových a organizačních schopnosti žadatele o grant. Kromě toho, zajištění účasti na akci zprostředkovatelskou agenturou nutně nemusí zaručovat kvalitu akce a úspěšné vyhodnocení žádosti o grant.

Kdo se může zapojit

Pro stáže a konference platí shodná kritéria jako pro vzdělávací kurzy.

Individuální granty jsou určeny pracovníkům působícím na částečný či plný úvazek (včetně dobrovolníků) v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých. Žadatel musí pracovat v oblasti vzdělávání osob starších 25 let nebo osob ve věku 16-24, které již nejsou studenty denního studia na střední nebo vysoké škole.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • učitelé a lektoři vzdělávající dospělé, školitelé těchto učitelů a lektorů
 • vedoucí pracovníci institucí vzdělávání dospělých
 • pracovníci působící v oblasti interkulturního vzdělávání nebo vzdělávání přistěhovalců a osob cestujících za prací
 • pracovníci působící ve vzdělávání dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracovníci působící ve vzdělávání dospělých ohrožených odsunutím na okraj společnosti (např. mediátoři)
 • inspektoři, poradci a konzultanti z oblasti vzdělávání dospělých
 • ostatní kategorie pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých určené národními autoritami

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. LucieKelbloválucie.kelblova@naep.cz
+420 221 850 711
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    
PetraŠevčíkovápetra.sevcikova@naep.cz
+420 221 850 710
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    

Další informace v záložkách