English page

Grundtvig - Individuální granty

Cíle a popis aktivity

  • Cílem této aktivity je umožnit pracovníkům z oblasti vzdělávání dospělých účast na vzdělávacích akcích v zahraničí
  • Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti, lépe porozumět pojetí celoživotního učení v Evropě, vyměnit si zkušenosti, navázat mezinárodní kontakty a poznat jinou zemi.  
  • téma vzdělávací akce: musí odpovídat profesnímu zaměření žadatele a souviset se vzděláváním dospělých
  • místo konání vzdělávací akce: země zapojené do LLP mimo ČR
  • oprávněný žadatel:
    • pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých, (žadatel musí pracovat v oblasti vzdělávání osob starších 25 let nebo osob ve věku 16-24, které již nejsou studenty denního studia na střední nebo vysoké škole); 
    • studenti vyšších ročníků andragogiky a příbuzných oborů (pouze u asistentských pobytů)

Typy mobilit

V rámci aktivity Grundtvig - Mobility osob je možné požádat o individuální grant na následující typy mobilit:

Postup při výběru akce - obecná pravidla

1. Žádost o grant podávají zájemci individuálně.

2. Žadatelé si akci vybírají sami.

3. Před podáním žádosti o grant si zájemce předjedná účast na akci (kopie pozvánky přijímací instituce znějící na jméno žadatele musí být přiložena k žádosti o grant)‏.

4. Žadatel odešle žádost o grant NAEP ve stanoveném termínu.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. LucieKelbloválucie.kelblova@naep.cz
+420 221 850 711
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    
PetraŠevčíkovápetra.sevcikova@naep.cz
+420 221 850 710
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    

Další informace v záložkách