English page

Grundtvig

Semináře z podsekcí

Výstupy ze semináře pro schválené projekty partnerství Výzvy 2013 (5.9. a 17.9.2013)

Program semináře 

1/ Prezentace DZS

  • struktura aktivit DZS/NAEP
  • Program celoživotního učení po roce 2013
  • procedura hodnocení a schvalování žádostí
  • pravidla a administrativní povinnosti projektů partnerství Grundtvig

2/ Dokumenty ke stažení pro řešitele projektů: 

3/ Příklady dobré praxe (prezentace již zkušených řešitelů partnerství Grundtvig):

Výstupy ze semináře pro končíci projekty v roce 2013 (18.6. a 20.6.2013)

I. PREZENTACE K DALŠÍM PŘÍLEŽITOSTEM PRO PROJEKTOVOU SPOLUPRÁCI:

Program celoživotního učení po roce 2013

Petra E. Krňanská (DZS/NAEP)

Program Evropa pro občany

Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR / Národní kancelář programu Evropa pro občany

Program Culture

Magdalena Müllerová, Institut umění - Divadelní ústav / Česká kancelář programu Culture

II. PREZENTACE K VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY:

Zpracování závěrečné zprávy a povinnosti vyplývající z grantové smlouvy

Lucie Kelblová a Petra Ševčíková, DZS/NAEP

→ k této prezentaci ke stažení vzor formuláře závěrečné zprávy

Zadávání údajů o projektu a projektových výstupů do databáze EST

Petra E. Krňanská a Veneta Tončevová, DZS/NAEP

→ k této prezentaci ke stažení Manuál pro práci v databázi EST