English page

Grundtvig

Program Grundtvig

Video programu Grundtvig 

Video o programu Grundtvig 

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

Pro základní informace doporučujeme pročtení informačního letáku:

 

Jaké jsou cíle programu?

 • zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé
 • poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace
 • podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání
 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení
 • zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

Na koho je program zaměřen?

 • účastníky vzdělávání dospělých
 • instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých
 • učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací
 • instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých
 • asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých, včetně asociací učitelů a účastníků vzdělávání dospělých
 • subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých
 • osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni
 • výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých
 • podniky
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace
 • vysokoškolské instituce

Jaké aktivity program nabízí?

DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY - proces přijímání žádostí, hodnocení, výběr a přidělování finančních prostředků je v kompetenci národní agentury každé země zapojené do Programu celoživotního učení.

 • mobility osob (vzdělávací kurzy, stáže, konference a asistentské pobyty) zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání dospělých, zvláště v součinnosti s multilaterálními projekty a projekty partnerství
 • projekty partnerství zaměřené na témata společného zájmu zúčastněných organizací
 • vzdělávací workshopy pro dospělé účastníky vzdělávání ze zahraničí
 • dobrovolnické projekty  zaměřené na podporu bilaterální spolupráce dobrovolnických organizací ve formě vzájemné výměny dobrovolníků ve věku 50+
 • přípravné návštěvy umožňují pracovníkům institucí účastnit se kontaktního semináře nebo pracovního setkání s potenciálními partnery projektu

CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY  - proces přijímání žádostí o projekty, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA) v Bruselu.

 • multilaterální projekty zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postupů
 • tematické sítě odborníků a organizací zaměřené na:
  • rozvoj vzdělávání dospělých v oboru, oblasti nebo aspektu řízení, se kterým souvisí;
  • identifikaci, zdokonalování a šíření osvědčených postupů a inovací;
  • poskytování obsahové podpory multilaterálním projektům a projektům partnerstvím a podporování vzájemné součinnosti mezi těmito projekty a partnerstvími;
  • podporu rozvoje analýzy potřeb a zajištění kvality vzdělávání dospělých.
 • doprovodné aktivity zaměřené na podporu hlavních cílů programu Grundtvig

Před podáním žádosti je nezbytné prostudovat příslušné kapitoly v dokumentech Guide for the Applicant a The General Call for Proposals pro daný rok. 

Konzultační dny pro veřejnost

V případě, že nenajdete na webových stránkách programu Grundtvig odpověď na některou otázku nebo Vám bude něco nejasného, rádi Vám poskytneme osobní konzultaci, a to v našich konzultačních hodinách:

KONZULTAČNÍ HODINY V PROGRAMU GRUNDTVIG:

 

STŘEDA 

 1316h. 

ČTVRTEK

1013h.

 

Na kozultace se, prosíme, objednávejte v předstihu. Děkujeme.

Studie o programu Grundtvig a dalším vzdělávání

Studie o programu Grundtvig a dalším vzdělávání jsou Vám k dispozici v sekci Publikace.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
.Grundtviggrundtvig@naep.cz
+420 221 850 710-711
workshopy, projekty    
Ing. LucieKelbloválucie.kelblova@naep.cz
+420 221 850 711
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství    
PetraŠevčíkovápetra.sevcikova@naep.cz
+420 221 850 710
Grundtvig - individuální granty, projekty partnerství