English page

Leonardo da Vinci

DokumentProgram
EST - Prezentace (2012) PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2008 Kompendium projektů PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Dokumenty a formuláře z podsekcí
2013 Předsmluvní dokumentace ZIP soubor cs Leonardo da Vinci
2013 Prezentace ze školení k Databázi mobility PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2013 Přílohy Grantové smlouvy - Projekty mobility ZIP soubor cs Leonardo da Vinci
2013 Program Leonardo da Vinci - Formulář žádosti o Projekt partnerství PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2013 Program Leonardo da Vinci - Přihláška mobility Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška) Leonardo da Vinci
2012 Přílohy Grantové smlouvy - Projekty mobility ZIP soubor cs Leonardo da Vinci
2012 Závěrečná zpráva - vzor PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2011 Databáze mobility - Příručka uživatele PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2011 Formulář průběžné zprávy Projektů partnerství 2011 MS Word cs Leonardo da Vinci
2011 Pokyny pro zpracování závěrečné zprávy PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2011 Přílohy Grantové smlouvy - Projekty mobility ZIP soubor cs Leonardo da Vinci
2011 Projekty mobility - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GRANTOVÉ SMLOUVY PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Přihláška Pečeť kvality 2009 MS Word cs Leonardo da Vinci
2010 Prezentace ze semináře pro úspěšné předkladatele Projektů mobilit ZIP soubor cs Leonardo da Vinci
2010 Program Leonardo da Vinci - Přihláška mobility PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2010 Projekty mobility - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GRANTOVÉ SMLOUVY MS Word cs Leonardo da Vinci
2007 Výsledky Výzvy - Projekty mobility MS Word cs Leonardo da Vinci
2008 Prezentace projektů mobility PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2009 Příručka pro žadatele - část I (Guide for applicants 2009) Leonardo da Vinci
2009 Příručka pro žadatele - část II (Guide for applicants 2009) Leonardo da Vinci
2009 Příručka pro žadatele - část III (Guide for applicants 2009) Leonardo da Vinci
2009 Program Leonardo da Vinci - Přihláška mobility PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2009 Výzva k předkládání návrhů (Call for Proposals 2009) Leonardo da Vinci
2009 Výzva k předkládání návrhů - Strategické priority (Call for Proposals 2009) Leonardo da Vinci
2010 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška) Leonardo da Vinci
2010 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Hodnotící formulář (Assessment form) MS Excel en Leonardo da Vinci
2010 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Sazby pro osobní a pobytové náklady PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2010 Směnné kurzy_Official Journal PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2010_Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Formulář pro kontrolu formálních náležitostí PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2010_Supplement for TOI 2010 eForm PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2011 Call for proposals 2011 PDF - Adobe Acrobat cs en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - Pravidla pro předložení zpráv Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - tabulka diseminančních aktivit Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška) Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci- Multilaterální projekty/Přenos inovací - Time Sheet MS Excel en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Project Progress Sheet MS Excel cs Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Calculation of Travel Expenses MS Excel en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Obecná pravidla pro změny při realizaci projektu PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná_a_Závěrečná_zpráva_finanční tabulky (financial tables) pro projekty 2011 MS Excel en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - VAT Declaration of Honour MS Word en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Žádost o dodatek ke smlouvě (Grant Agreement Amendment Request Form) MS Word en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Změny rozpočet do 10% MS Excel en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Změny rozpočet nad 10% MS Excel cs Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Hodnotící formulář (Assessment form) MS Excel en Leonardo da Vinci
2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Sazby pro osobní a pobytové náklady PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2011 LLP Guide 2011: part I - General provisions PDF - Adobe Acrobat cs en Leonardo da Vinci
2011 LLP Guide 2011: part IIa - Sub-Programmes and Actions PDF - Adobe Acrobat cs en Leonardo da Vinci
2011 LLP Guide 2011: part IIb - Explanations by Action PDF - Adobe Acrobat cs en Leonardo da Vinci
2011 LLP Guide 2011: Strategic Priorities PDF - Adobe Acrobat cs en Leonardo da Vinci
2011 Směnné kurzy_Official Journal PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2011 Suplement for TOI 2011 - eForm PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2011_Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Formulář pro kontrolu formálních náležitostí PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2012 Předsmluvní podklady_Návratka MS Word cs Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - Pravidla pro předložení Průběžné zprávy PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - Pravidla pro předložení Závěrečné zprávy PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - tabulka diseminančních aktivit Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Calculation of travel expenses MS Excel en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Obecná pravidla pro změny při realizaci projektu PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Progress sheet MS Word cs Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná_a_Závěrečná_zpráva_finanční tabulky (financial tables) pro projekty 2012 MS Excel en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Time sheet MS Excel en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - VAT Declaration of Honour MS Word en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Žádost o dodatek ke smlouvě (Grant Agreement Amendment Request Form) MS Word en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Změny rozpočet do 10% Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Změny rozpočet nad 10% Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Hodnotící formulář (Assessment form) MS Excel en Leonardo da Vinci
2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Sazby pro osobní a pobytové náklady PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2012 Předsmluvní podklady_Podrobný revidovaný rozpočet MS Excel cs Leonardo da Vinci
2012 Projekty mobility_Sazby PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2012 Směnné kurzy_Official Journal PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2012 Supplement for TOI 2012 - eForm PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2012_Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Formulář pro kontrolu formálních náležitostí PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2012_Příručka pro žadatele PDF - Adobe Acrobat cs en de Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Sazby pro osobní a pobytové náklady Leonardo da Vinci
2013 Eligibility checklist PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - Pravidla pro předložení zpráv Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - tabulka diseminančních aktivit Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška) Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací_partnerská smlouva MS Word en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Calculation of travel expenses MS Excel en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Obecná pravidla pro změny při realizaci projektu PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Progress sheet MS Word cs Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná_a_Závěrečná_zpráva_finanční tabulky (financial tables) pro projekty 2013 MS Excel en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Time sheet MS Excel en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - VAT Declaration of Honour MS Word en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Žádost o dodatek ke smlouvě (Grant Agreement Amendment Request Form) MS Word en Leonardo da Vinci
2013 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací_Hodnotící formulář (Assessment form) MS Excel en Leonardo da Vinci
2013 Quality Assessment Form PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2013 Směnné kurzy_Official Journal PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
2013 Supplement for the electronic Application Form 2013 PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
Dokumenty a formuláře - centralizované akce Leonardo da Vinci - Výzva 2012 Leonardo da Vinci
Dokumenty a formuláře - centralizované akce Leonardo da Vinci - Výzva 2012 Leonardo da Vinci
Dokumenty a formuláře - centralizované akce Leonardo da Vinci - Výzva 2012 Leonardo da Vinci
Předběžný harmonogram schvalovacího procesu Multilaterálního projektu/Přenos inovací (TOI) - Výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Prezentace z informačních seminářů k předložení Multilaterálního projektu/Přenosu inovací v rámci Výzvy 2011 Leonardo da Vinci
Projekty mobility_Nový partner MS Excel cs Leonardo da Vinci
Projekty mobility_Zásady pro sestavení programu stáže PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Rozhodnutí o revizi rozpočtu MS Word cs Leonardo da Vinci
Rozhodnutí evropského parlamentu a rady z roku 2006 o zavedení LLP PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Sustainability of European Cooperation Projects in VET, Check list for Project Coordinators PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
Sustainability of European Cooperation Projects in VET, Check list for Project Designers PDF - Adobe Acrobat en Leonardo da Vinci
Zadávání dat do databáze ADAM Leonardo da Vinci
Zadávání dat do databáze ADAM Leonardo da Vinci
Zadávání dat do databáze ADAM PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Životní cyklus financovaného Multilaterálního projektu/Přenos inovací (TOI) - Výzva 2011 PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci
Životní cyklus financovaného Multilaterálního projektu/Přenos inovací (TOI) - Výzva 2012 PDF - Adobe Acrobat cs Leonardo da Vinci