English page

Leonardo da Vinci - Výzva 2013

Projekty Výzvy 2013 - Směnný kurz

Směnný kurz pro převedení skutečných nákladů projektu na eura je k dispozici na níže uvedené adrese. Na uvedeném odkazu lze nalézt kurz pro příslušný měsíc, ve kterém byla podepsána Grantová smlouva ze strany Národní agentury.

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2010-2&Delim=,&Language=en

Toto se týká i přepočtu nákladů z ostatních měn (nejen CZK) na měnu EUR.

Například: Grantová smlouva je podepsána v srpnu 2013. V rámci projektu bude uskutečněn výdaj v GBP, příjemce přepočte částku přímo na EUR dle směnného kurzu vyhlášeného EK pro srpen 2013.

Kalendář aktivity Projekty mobility

  • 1. únor 2013: termín pro předkládání žádostí

Kalendář aktivity Projekty partnerství

  • 21. únor 2013: termín pro předkládání žádostí

Kalendář aktivity Multilaterální projekty/Přenos inovací

  • 31. leden 2013: termín pro předkládání žádostí

Kam se žádost posílá:

Dům zahraničních služeb
Program Leonardo da Vinci/Typ projektu
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Pozn.: za lomítko ve třetím řádku uveďte typ projektu (Projekty mobility nebo Projekty partnerství nebo Projekty Přenos inovací).

Důležité dokumenty v AJ:

2013 Call for proposals

Strategic Priorities for the LLP in 2013 - v této části v sekci LdV naleznete priority pro projekty Leonardo a pomůže vám sjednotit vaše nápady s evropským kontextem.


LLP Guide 2013: Part I - General Provisions - tato část podává celkový přehled o LdV.

(Poznámka 1: Sazby uvedené v dokumentu nejsou platné pro Českou republiku. Pro české předkladatele jsou platné sazby uvedené v příloze přihlášky nebo v samostatném dokumentu, který bude zveřejněn.

Poznámka 2: Dne 29.11.2012 byla v souvislosti se změnou finančních pravidel vydána revize Příručky pro žadatele - části 1, která vstoupí v platnost 1.1.2013.)

LLP Guide 2013: Part IIa - Sub-programmes and Actions  - zde v sekci LdV naleznete detailně zpracované cíle programu, typy podporovaných aktivit a kdo se může
zúčastnit.

LLP Guide 2013: Part IIb - Explanations by actions  - bližší informace o jednotlivých aktivitách programu LdV.

Důležité dokumenty v ČJ:

2013 Výzva k předkládání návrhů

2013 Výzva k předkládání návrhů - Strategické priority

2013 Příručka pro žadatele - část I

(Poznámka: Sazby uvedené v překladu příručky nejsou platné pro Českou republiku. Pro české předkladatele jsou platné sazby uvedené v příloze přihlášky nebo v samostatném dokumentu, který bude zveřejněn.

Poznámka 2: Dne 29.11.2012 byla v souvislosti se změnou finančních pravidel vydána revize Příručky pro žadatele - části 1, která vstoupí v platnost 1.1.2013.)

2013 Příručka pro žadatele - část IIa

2013 Příručka pro žadatele - část IIb - Výklad jednotlivých aktivit (fiche)

Prezentace z informačních seminářů

2013 Projekty mobility

2013 Projekty partnerství

Informace o opravných prostředcích

Všichni žadatelé a příjemci mají právo na odvolání se proti každému rozhodnutí NA, které se jich negativně dotýká.


Žádost o informace nebo odvolání je nutné zaslat písemnou formou a adresovat na ředitelku Domu zahraničních služeb (DZS)/Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) nejpozději 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí DZS/NAEP proti kterému je odvolání podáváno.

Projekty mobility 2013

Výsledky výběrové procedury Multilaterálních projektů/Přenosu inovací ve Výzvě 2013 naleznete zde

Další informace v záložkách