English page

Leonardo da Vinci - ECVET

ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

ECVET video 

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - ECVET - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility.

Zde naleznete brožuru, jak využít systém ECVET pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání.

Brožuru Příklady z praxe, která popisuje projekty mobility, projekty partnerství i multilaterální projekty, které využívající systém ECVET naleznete zde.

K čemu slouží ECVET?

 • Podpora vnitrostátní i mezinárodní mobility;
 • podpora spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí;
 • podpora celoživotního učení.

Jak může pomoci ECVET školám?

 • Zjednodušení pracovních stáží u nás i v zahraničí;
 • jasně definovaný obsah pracovních stáží;
 • přístup do sítě spolupracujících škol a podniků podle oborů;
 • zvýšení kreditu a atraktivity Vaší školy;
 • podpora celoživotního učení;
 • zvýšení odborných i jazykových dovedností.

Jak může pomoci ECVET zaměstnavatelům?

 • Jasně definovaný obsah pracovních stáží v ČR nebo v zahraničí;
 • přístup do sítě spolupracujících škol a podniků podle oborů;
 • možnost spolupráce na obsahu vzdělávacích programů;
 • provázanost s Národní soustavou kvalifikací;
 • podpora celoživotního učení;
 • zvyšování odbornosti pracovníků.

Projekt „National Teams of ECVET Experts 2012–2013“

Projekt je realizován za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise a
příjemcem grantu je Dům zahraničních služeb.
Projekt řeší otázku propagace a rozšiřování povědomí o problematice ECVET v České republice. Projekt bude přispívat k řešení dané otázky na národní a mezinárodní úrovni za pomoci sestaveného národního týmu expertů.

Tým expertů:

• Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond

• Mgr. Lenka Crouchley, Mgr. Michaela Čičváková, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

• Mgr. Beáta Holá, Centrum vzdělávání všem

• Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR

• PhDr. Eva Síkorová, Úřad práce ČR

• PhDr. Hana Slámová, Ph.D., VOŠ informačních služeb

• PhDr. Alena Tříšková, Hospodářská komora ČR

• Mgr. Helena Slivková, Mgr. Vladana Smotlachová, Dům zahraničních služeb/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Cílové skupiny projektu:
• poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, tedy zejm. učitelé a vedení středních škol poskytujících počáteční a další odborné vzdělávání;
• zaměstnavatelé;
• realizátoři projektů LLP, resp. LDV;
• autority, které mají rozhodovací právo v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na národní a regionální úrovni.

Hlavní aktivity na národní a mezinárodní úrovni:
• příprava informačních a propagačních materiálů k problematice ECVET, propagace a šíření povědomí o problematice ECVET;
proškolení zástupců cílových skupin na národní a regionální úrovni o principech a využití ECVET v odborném vzdělávání a přípravě;
konzultační služby a síťování zahrnující podporu a poradenství v problematice ECVET cílovým skupinám, vytváření partnerství;
asistence při určování politiky v dané problematice zahrnující spolupráci se zástupci příslušných autorit s rozhodovacím právem na národní a regionální úrovni;
mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností na mezinárodní úrovni.

Výstupy projektu:
• 14 školicích seminářů v jednotlivých regionech České republiky;
• 4 pracovní setkání se zástupci autorit na národní a regionální úrovni;
• „Zpráva o potřebách cílových skupin" vypracovaná na základě dotazníkového šetření;
• „Zpráva o propojení ECVET a EQF" v české a anglické verzi;
• „Zpráva o propojení ECVET a NSK" v české a anglické verzi;
• Databáze o realizovaných aktivitách a účastnících v procesu ECVET;
• Informační brožura "Otázky a odpovědi o ECVET" ;
• Informační letáky o současném stavu ECVET a jeho rozšíření/zavádění v České republice;
„Brožura s příklady z praxe" .

 

V rámci projektu bylo uskutčněno dotazníkové šetření mezi školami a zaměstnavateli. Analýzu dotazníků najdete zde. Všechny výsledky dotazníkového šetření v podobě grafů neleznete zde .

Analýzu rozhovorů s autoritami, které mají rozhodovací právo v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na národní a regionální úrovni naleznete zde .

 

Kde nás najdete?

20.9.2012

Konference "We Mean Business"

Praha, Corinthia Hotel

 

Zavádění ECVET v ČR

Zdroje informací

ECVET pro praktiky

27.9.2012

Informační seminář DZS

SVI AJAK Nymburk

pozvánka

 

23.–24. 10. 2012

Workshop Hlavní Trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání + seminář ECVET

Kostelec na Černými lesy

pozvánka

 

 21.-23.11.2012Veletrh Vzdělání a řemeslo
České Budějovicepozvánka  
 7.-8.12.2012Veletrh Učeň, středoškolák a vysokoškolák
Ostrava
pozvánka  
 25.3. 2013
Seminář ECVET Pedagogická f. Ostravské univerzity
Ostravapozvánka  
 24.4.2013Monitorovací setkání realizátorů projektů programu Leonardo da Vinci Pardubice

pozvánka

program

 
 24.6.2013Národní seminář ECVET ve Zlínském kraji
Zlínpozvánka  
 25.6.2013 Národní seminář ECVET ve Jihomoravském krajiBrno
pozvánka
 
 26.6.2013Národní seminář ECVET v Karlovarském krajiKarlovy Vary
pozvánka
 
 10.9.2013Národní seminář ECVET v kraji Vysočina
Jihlava
pozvánka
 
 18.10.2013Národní seminář ECVET v Libereckém kraji
Liberec
pozvánka
 
19.11.2013 - 20.11.2013
 Diseminační konference Leonardo da Vinci a národní seminář ECVET v Olomouci
Olomouc

pozvánka

program

 
 29.11.2013Krajský seminář „Seznamte se, Erasmus+"Ústí nad Labem
pozvánka
 

Pro inspiraci (databáze projektů):

 • Pilotní projekty (jednotlivé webové adresy nutno dohledat na www.ecvet-projects.eu )
 • Ukázky dokumentů (použitých v projektech) a dokumenty ke stažení (LA, MoU, Europass - máme k dispozici)
 • Zde naleznete nástroj NetECVET včetně databáze pilotních projektů

Databáze projektů

Pokud má Vaše instituce zájem realizovat projekt s principy ECVET a být zařazena do databáze, která je zveřejněna na našich stránkách, přihlašte se prosím na adresu ecvet@naep.cz. Zde naleznete databázi již realizovaných projektů.

Bližší informace k projektům je možné nalézt v databázi projektů ADAM.

 

Název instituce                                    
podrobnější informace                                      
  
  

 

Kontakty a odkazy

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Program Leonardo da Vinci
Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1

Mgr. Helena Slivková @ helena.slivkova@naep.cz
Mgr. Vladana Smotlachová @ vladana.smotlachova@naep.cz
Mgr. Barbora Pavelková @ barbora.pavelkova@naep.cz

Konzultace:
Konzultace k projektu a k problematice ECVET jsou organizovány vždy v rámci výše uvedených akcí.
Vaše dotazy také rádi zodpovíme na e-mailu ecvet@naep.cz    
V případě otázek vyžadujících osobní konzultaci si rezervujte termín na ecvet@naep.cz

Další užitečné odkazy:
www.ecvet.cz
www.ecvet-projects.eu
www.ecvet-team.eu
www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu

Další informace v záložkách