English page

Erasmus - Seznam zapojených škol

2013/2014 české veřejné a státní vysoké školy

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY


Zkratka

Název instituce

Institucionální koordinátor

STUDENTI

ZAMĚSTNANCI

studijní pobyt

pracovní stáž

výukový pobyt

školení

1

AMU

Akademie múzických umění v Praze

RNDr. Alena Kolafová

X

X

X

X

2

AVU

Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Martina Křížková

X


X


3

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

RNDr. Dana Mrkvičková

X

X

X

X

4

ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Martina Vilimovská

X


X

X

5

JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Ing. Hana Matějková

X

X

X

X

6

JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Zuzana Galatíková

X

X

X

X

7

MU

Masarykova univerzita 

Mgr. Lucie Durcová

X

X

X

X

8

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Hana Kuzdasová

X

X

X

X

9

OU

Ostravská univerzita v Ostravě

Ing. Karina Dráberová

X

X

X

X

10

SU

Slezská univerzita v Opavě

Mgr. Rostislav Němec

X

X

X

X

11

TUL

Technická univerzita v Liberci

Ing.arch. Randa Tomehová

X

X

X

X

12

UHK

Univerzita Hradec Králové

Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.
Ing. Veronika Měchurová

X

X

X

X

13

UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ing. Gabriela Krečová

X

X

X

X

14

UK

Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Michal Maršálek

X

X

X

X

15

UP

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Yvona Vyhnánková

X

X

X

X

16

UPA

Univerzita Pardubice

Bc. Jana Voltrová

X

X

X

X

17

UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Aleš Gregar, CSc.

X

X

X

X

18

VFU

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc.

X

X

X


19

VŠB-TUO

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Jan Pavlík

X

X

X

X

20

VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Dana Brázdová

X

X


X

X

21

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Hana Opatová, CSc.

X

X

X

X

22

VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bc. Iveta Chalupová

X

X

X

X


23

VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Mgr. Alžběta Troupová

X

X


X

X


24

VŠUP

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Ing. Lucie Bělinová

X

X

X

X

25

VUT

Vysoké učení technické v Brně

Bc. Tomáš Lády

X

X

X

X

26

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Jana Ovsjanniková

X

X

X

X

STÁTNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

27

PA

Policejní akademie České republiky v Praze 

Mgr. Eva Hanková

X


X

X

28

UO

Univerzita obrany

RNDr. Antonín Müller, CSc.

X

X

X

 X

2013/2014 české soukromé vysoké školy

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 Zkratka

 

  Název instituce

Institucionální koordinátor

STUDENTI

ZAMĚSTNANCI

studijní pobyt

pracovní stáž

výukový pobyt

školení

29

BIVŠ

Bankovní institut vysoká škola

Ing. Magda Duchečková

X

X

X

X

30

CEVRO

vysoká škola CEVRO institut

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

 

X

  

X

 

31

FAMO

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Jana Kouďová

 

X

 

X

 

X

 

X

32

IBTS 

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace

Norbert Csenyi

 

X

  

X

 

X

33

LA

Literární akademie (Soukr. vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Jana Šrámková

X


X

X

34

MUP

Metropolitní univerzita Praha

JUDr. Josef Vochozka

X

X

X

X

35 

MVŠO

Moravská vysoká škola Olomouc

PhDr. Ladislav Chvátal

 X

 

 X

 X

36

NEWTON

NEWTON College

Mgr. Jan Orava

X

X

X

X

37

PALESTRA

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

X

X38

PVŠPS

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Michaela Klabanová

 

X

  

X

 

X

39

SVŠE

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Bc. Jana Mlynáriková

 

X

 

X

 

X

 

X

40

SVŠES

Soukromá vysoká škola ekonomických studií

RNDr. Vladimír Přech

X

X

X

X

41

ŠAVŠ

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Bc. Daniel Suchánek

X

X

X

X

42

UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

X

X

X

X

43

UNICORN

Unicorn College

Ing. Barbora Šrámková

 

X

  

X

 

44

VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu

Julie Šmejkalová

X

X


X

X

45

VŠERS

Vysoká škola evropských a regionálních studií

Mgr. Sylva Bradáčová

 

X

 

X

 

X

 

X

46

VŠFS

Vysoká škola finanční a správní

RNDr. Petr Budinský, CSc.
Zuzana Heranová

X

X

X

X

47

VŠH

Vysoká škola hotelová v Praze

Ing. Zuzana Roldánová, MSc.

X

X

X

X

48VŠKE 

Vysoká škola Karla Engliše

Kateřina Hudcová

 X

 

  X

 
49 VŠKV

Vysoká škola Karlovy Vary

Bc. Libuše Hánová

 X

 X

 X

50

VŠLG

Vysoká škola logistiky

Ing. et Ing. Marie Zlámalová

X

X

X

X

51VŠMIEP

Vysoká škola manažerské ekonomiky, informatiky a práva, a.s.

Veronika Žbelová, BA

 X

 

  X

 X

52

VŠMVV

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

PhDr. František Pertl

 

X

  

X

 

X

53

VŠO

Vysoká škola obchodní v Praze

PhDr. Mgr. Hana Romová

X

X

X

X

54

VŠOH

Vysoká škola obchodní a hotelová

Ing. Radka Šperková, Ph.D.

 X

 

 X

 X

55

VŠP

Vysoká škola podnikání

Mgr. Růžena Dvořáčková

X

X

X

X

56

VŠPSV

Academia Rerum Civilium VŠ polit. a spol. věd

Mgr. Jiří Kohoutek

X

X

X

X

57

VŠRR

Vysoká škola regionálního rozvoje

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

X

X

X

X

58ZMVŠ

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Mgr. Ivana Kafoňková

 

 

X

   

 X

2013/2014 české vyšší odborné školy

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 

Zkratka

Název instituce

STUDENTI

ZAMĚSTNANCI

Institucionální koordinátor

studijní pobyt

pracovní stáž

výukový pobyt

školení

59 CARITAS CARITAS - VOŠ sociální Olomouc   X X X
Ing. Jan Říkovský
60 DUNCAN Konzervatoř Duncan centre X   X  
PhDr. Libuše Švábová
61 VOŠIS VOŠ informačních služeb X X X  
Mgr. Veronika Brunerová 
62 VOŠVM Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí X X X X
RNDr. Anna Neumanová
63 VOŠVolyně Vyšší odborná skola Volyně   X    
Mgr. Vlastislav Činovský
64 VOŠČZaM Vyšší odborná škola zahradnická Mělník   X   X
Mgr. Hana Grátová
65 VOŠZ VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola   X X X
PhDr. Eva Balíková
66 VOŠŽi VOŠ živnostenská Přerov X     X
Ing. Jana Švarcová

2011/2012 - české zapojené VŠ/VOŠ

Přehled českých vysokoškolských institucí a VOŠ zapojených do programu Erasmus v akademickém roce 2011/2012 naleznete zde.

Zahraniční VŠ

Seznam všech vysokoškolských institucí, které získaly Erasmus University Charter a jsou oprávněné zapojit se do programu Erasmus, naleznete zde.

Další informace v záložkách