English page

Erasmus - Pořádání kurzů češtiny

Podmínky kurzů

 • Intenzivní kurzy českého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé
 • kurzy pro zahraniční studenty, kteří přijedou na studijní či pracovní stáž do České republiky v rámci programu Erasmus
 • kurzy pro zahraniční asistenty programu Comenius a programu Grundtvig v případě, že jsou kurzy nenaplněny studenty programu Erasmus
 • Délka trvání kurzu: minimálně 2 týdny (alespoň 60 vyučovacích hodin) a maximálně 6 týdnů
 • Minimálně 15 kontaktních hodin týdně + samostudium a jazykové laboratoře.
 • Výuka v malých skupinách, min. 10 a max. 15 studentů ve skupině
 • Výuka českého jazyka, přednášky o české historii a kultuře
 • Součástí kurzů jsou kulturní akce a poznávací výlety
 • Studenti neplatí žádné poplatky za výuku
 • Organizátor kurzu je povinen zajistit studentům ubytování (ubytování si hradí studenti sami ze svých stipendií).
 • Organizátor kurzu je povinen udělit absolventům certifikát o absolvování kurzu.

Příklad dobré praxe: 

Brožurka Erasmus - Intenzivní jazykové kurzy představuje příklad dobré praxe pořádání EILC kurzu češtiny pro zahraniční Erasmus studenty.

Publikace EILC - příklad dobré praxe:  

 • za rok 2012 je ke stažení zde                                    
 • za rok 2010 je ke stažení zde

Termín konání kurzů

 • Kurzy mohou být pořádány v období od 1. 6. 2013 do 28. 2. 2014.
 • Letní kurzy se konají v průběhu června, července, srpna nebo září 2013, zimní kurzy v průběhu ledna nebo února 2014.

Administrace kurzů

 • Studenti Erasmus se přihlašují na kurzy prostřednictvím svého koordinátora programu Erasmus na vysokoškolské instituci a prostřednictvím DZS/NAEP.
 • Asistenti Comenius a asistenti Grundtvig se přihlašují na kurzy prostřednictvím DZS/NAEP.
 • DZS/NAEP provede centrální výběr a rozdělení účastníků do kurzů podle jejich požadavků uvedených v přihlášce.
 • DZS/NAEP zašle pořadatelům kurzů informaci o počtu přihlášených účastníků dle možností průběžně a seznam účastníků.
 • Seznam účastníků si pořadatel upraví podle svých vlastních kritérií. Konečný výběr a rozdělení účastníků do kurzů je společnou zodpovědností DZS/NAEP a pořádající instituce. Pořadatel je povinen informovat e-mailem všechny přihlášené studenty Erasmus a jejich koordinátory, dále všechny přihlášené asistenty Comenius a asistenty Grundtvig o výsledcích výběrového řízení (o přijetí/nepřijetí účastníka na kurz nebo o jeho umístění na seznam náhradníků).

2013/2014 - Seznam pořadatelů kurzů EILC

Letní kurzy 2013

PořadatelZačátek kurzuKonec kurzuPočet místPřidělený grant (v EUR)
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy - středisko Hloubětín1.7.201326.7.2013153 833
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy - středisko Albertov29.7.201323.8.20136015 332
Vysoká škola ekonomická v Praze5.8.201323.8.2013307 666
Česká zemědělská univerzita v Praze11.8.20136.9.2013153 833
Collegium Hieronymi Pragensis11.8.201327.8.2013153 833
České vysoké učení technické v Praze14.8.201310.9.20134511 499
Janáčkova akademie múzických umění v Brně19.8.201313.9.2013247 666
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze26.8.20136.9.2013123 833
AKCENT College s.r.o.2.9.201320.9.2013153 833
Univerzita Hradec Králové2.9.201315.9.2013153 833
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.8.9.201328.9.2013307 666
Vysoké učení technické v Brně9.9.201320.9.20134511 499

Zimní kurzy 2014

PořadatelZačátek kurzuKonec kurzuPočet místPřidělený grant (v EUR)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze20.1.201431.1.2014123 833
Masarykova univerzita20.1.201431.1.2014247 666
České vysoké učení technické v Praze21.1.20145.2.2014153 833

2013/2014 - Seminář pro pořadatele kurzů EILC českého jazyka

Datum: 18. 4. 2013

Místo konání: Praha, DZS/NAEP  

Prezentace ze semináře je ke stažení v záložce Dokumenty a formuláře nebo zde.

►Výzva 2013 na pořádání Intenzivních kurzů Erasmus českého jazyka 2013/2014

Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vypisuje výběrové řízení na pořadatele intenzivních kurzů Erasmus českého jazyka  pro zahraniční účastníky (Erasmus Intensive Language Courses EILC).

Termín předložení žádosti: 1. únor 2013

Text výzvy a formuláře žádosti jsou ke stažení v záložce Dokumenty a formuláře nebo použijte níže uvedené odkazy:

Oprávnění žadatelé

1.   vysokoškolské instituce vlastnící Erasmus University Charter (veřejné, státní a soukromé vysoké školy, vyšší odborné školy)
2.   organizace zabývající se jazykovým vzděláváním

Další informace v záložkách