English page

Comenius - Pečeť kvality Comenius

Pečeť kvality Comenius 2015

pecet_kvality 

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil V. ročník ocenění Pečeť kvality Comenius 2015 pro nejúspěšnější projekty partnerství programu Comenius z Výzvy 2013.

Kdo mohl ocenění získat:

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol Comenius
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio

Partnerství škol Comenius, realizovaná v letech 2013 - 2015, byla oceňována na základě zaslaných přihlášek hodnocených externími experty. Hlavními kritérii pro udělení ceny byla kvalita realizace a řízení projektu, výsledky a přínosy projektu a udržitelnost projektu.
Přihlášky do soutěže bylo možno zasílat elektronicky do 20. 9. 2015 na adresu národní agentury (SE@dzs.cz). Přihláška ke stažení zde.

Partnerství Comenius Regio, realizovaná v letech 2013 - 2015, byla oceňována za kvalitu realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobou udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu. Hodnoceny byly všechny obdržené závěrečné zprávy.

Výsledky hodnocení byly schváleny Schvalovací komisí sestavené ze zástupců DZS, MŠMT akademické sféry, neziskové a občanské sféry.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo na Konferenci Comenius 26. 11. 2015 v Praze, hlavní cena udělená za Partnerství škol Comenius byla předána na Valorizační konferenci Programu celoživotního učení 11. 11. 2015 v Praze.

Pečeť kvality Comenius 2014

 

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil IV. ročník ocenění pro nejúspěšnější účastníky programu Comenius. Pečeť kvality Comenius 2014 je udělena napříč všemi aktivitami programu Comenius, ocenění tedy mohli získat jak instituce, tak i jednotlivci.

Kdo mohl ocenění získat:

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio
 • školy, které vyslaly své žáky do zahraničí v rámci Individuální mobility žáků Comenius
 • školy, které hostily zahraničního Comenius asistenta
 • studenti a absolventi pedagogických oborů, kteří se účastnili Asistentského pobytu Comenius
 • pracovníci ve školství, kteří se prostřednictvím programu Comenius účastnili vzdělávací aktivity v zahraničí

Partnerství škol Comenius, realizovaná v letech 2012 - 2014 byla oceňována na základě zaslaných přihlášek do soutěže, které hodnotili externí experti. Hlavními kritérii pro udělení ceny byla kvalita v realizaci a řízení projektu, výsledky a přínosy projektu a udržitelnost projektu.

Ostatní aktivity byly hodnoceny na základě obdržených závěrečných zpráv:
Partnerství Comenius Regio, realizovaná v letech 2012 - 2014, byla oceňována za kvalitu realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobou udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu.
Individuální mobilita žáků, realizovaná ve školním roce 2013/2014, byla oceňována za kvalitu studijního programu žáků na zahraniční škole včetně mimoškolních aktivit, přínos jednotlivým žákům, učitelům a zúčastněným školám a výsledky ve vztahu k rozvoji budoucí spolupráce zapojených škol.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo hodnoceno na základě přínosu vzdělávací akce uplatnitelného v české škole, sdílení získaných zkušeností s kolegy a přispění k obohacení výuky na české škole o evropský rozměr.
Asistentský pobyt Comenius byl oceňován za zapojení asistenta do výuky i mimoškolních aktivit školy, účast asistenta na mezinárodní spolupráci škol, prezentaci ČR a přínos pro budoucí práci v oblasti českého školství.

Výsledky byly schváleny hodnotící komisí sestavené ze zástupců DZS, akademické sféry, neziskové a občanské sféry. Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo na Konferenci Comenius 23. 10. 2014 v Praze. Prezentace vybraných oceněných naleznete zde.
Hlavní cena, která byla udělena za kategorii Asistentský pobyt Comenius, byla vyhlášena a předána na Valorizační konferenci Programu celoživotního učení 5. 11. 2014 v Praze.

Seznam oceněných

Asistentský pobyt Comenius

 • Jana Vincencová - Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jan, Lommel, Belgie

Partnerství Comenius Regio

 • Moravskoslezský kraj - koordinátorka Petra Koláčková, projekt "Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen"

Projekty partnerství škol

 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 - koordinátorka Alena Jandlová, projekt "Entrepreneurship Education - Enabling Europe's Students to Develop Entrepreneurial Mindsets"
 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III - koordinátorka Eva Svobodová, projekt "Cooking in Colours"
 • Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně - koordinátorka Martina Chrastinová, projekt "ON YOUR MARKS, GET SET, GO!"
 • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 - koordinátor Jiří Marvan, projekt "English learning by the ways of culture, social and sports meetings" 
 • Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace - koordinátorka Ivana Freitagová, projekt "Encounters in time (Living in the Babel Tower)"

Individuální mobilita žáků

 • Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace - koordinátorka Alena Víchová

Asistentský pobyt Comenius - hostitelské instituce

 • Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace - koordinátorka Dalimila Mališová

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Olga Šilová - Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín - job shadowing na Lipson Community College, Velká Británie

Profily všech oceněných s podrobnostmi o jejich projektech a individuálních mobilitách budou jako inspirace uveřejněny v publikaci, která bude vydána tiskem i elektronicky.

Pečeť kvality Comenius 2013

Pecet kvality

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil III. ročník ocenění pro nejúspěšnější účastníky programu Comenius. Pečeť kvality Comenius 2013 je udílena napříč všemi aktivitami programu Comenius, ocenění tedy mohli získat jak instituce, tak i jednotlivci.

Kdo mohl ocenění získat:

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio
 • školy, které vyslaly své žáky do zahraničí v rámci Individuální mobility žáků Comenius
 • školy, které hostily zahraničního Comenius asistenta
 • studenti a absolventi pedagogických oborů, kteří se účastnili Asistentského pobytu Comenius
 • pracovníci ve školství, kteří se prostřednictvím programu Comenius účastnili vzdělávací aktivity v zahraničí

Partnerství škol Comenius, realizovaná v letech 2011 - 2013, byla oceňována na základě zaslaných přihlášek do soutěže, které hodnotili externí experti. Hlavními kritérii pro udělení ceny byla kvalita v realizaci a řízení projektu, výsledky a přínosy projektu a udržitelnost projektu.

Ostatní aktivity byly hodnoceny na základě obdržených závěrečných zpráv:
Partnerství Comenius Regio, realizovaná v letech 2011 - 2013, byla oceňována za kvalitu realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobou udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu.
Individuální mobilita žáků, realizovaná ve školním roce 2012/2013, byla oceňována za kvalitu studijního programu žáků na zahraniční škole včetně mimoškolních aktivit, přínos jednotlivým žákům, učitelům a zúčastněným školám a výsledky ve vztahu k rozvoji budoucí spolupráce zapojených škol.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo hodnoceno na základě přínosu vzdělávací akce uplatnitelného v české škole, sdílení získaných zkušeností s kolegy a přispění k obohacení výuky na české škole o evropský rozměr.
Asistentský pobyt Comenius byl oceňován za zapojení asistenta do výuky i mimoškolních aktivit školy, účast asistenta na mezinárodní spolupráci škol, prezentaci ČR a přínos pro budoucí práci v oblasti českého školství.

Výsledky byly schváleny hodnotící komisí sestavené ze zástupců DZS/NAEP, akademické sféry, neziskové a občanské sféry. Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo na Konferenci Comenius 24. 10. 2013 v Praze. Prezentace vybraných oceněných naleznete zde.
Hlavní cena, která byla udělena za kategorii Partnerství Comenius Regio, byla vyhlášena a předána na Valorizační konferenci Programu celoživotního učení 4. 12. 2013 v Praze.

Seznam oceněných

Partnerství Comenius Regio

 • Statutární město Brno - koordinátorka Lydie Zukalová, projekt "Roma Inclusion through Culture and Education"

Projekty partnerství škol

 • Střední škola, Základní škola a Mateřské škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 - koordinátorka Milada Konvalinová, projekt "Feel the music of Europe"
 • Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace - koordinátorka Jolana Strýčková, projekt "Walk and Learn Local Paths"
 • Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace - koordinátorka Ilona Kuboňová, projekt "Mathematics: E-learning and Math-Projects for Students and Teachers Across Europe"
 • Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou - koordinátorka Jitka Stráská, projekt "Wirkko magazine (the churches of UNESCO World Heritage used in 21 century)" 

Individuální mobilita žáků

 • Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - koordinátorka Jaroslava Rachová

Asistentský pobyt Comenius

 • Lucie Chalupníčková - Gesamtschule Mitte Bremen GSM, Bremen, Německo
 • Vendula Hoření - Istituto Technico Commerciale e per Geometri „Ferdinando Borghese", Patti, Itálie
 • Martin Blažek - Lycée professionel Marcel Dassault, Merignac, Francie

Asistentský pobyt Comenius - hostitelské instituce

 • Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 - koordinátorka Jolana Ronková

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Simona Juřičková - Základní škola a Mateřská škola Haňovice - job shadowing na Centro Educativo de Infantil y Primaria Ginés Morata, Almería, Španělsko

Profily všech oceněných s podrobnostmi o jejich projektech a individuálních mobilitách budou jako inspirace uveřejněny v publikaci, která bude vydána tiskem i elektronicky.

Pečeť kvality Comenius 2012

 Brozura 2012

Dům zahraničních služeb / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlásil II. ročník ocenění pro nejúspěšnější účastníky programu Comenius. Pečeť kvality Comenius 2012 byla udílena napříč všemi aktivitami programu Comenius, ocenění tedy mohli získat jak instituce, tak i jednotlivci.

Kdo mohl ocenění získat?

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio
 • školy, které vyslaly své žáky do zahraničí v rámci Individuální mobility žáků Comenius
 • školy, které hostily zahraničního Comenius asistenta
 • studenti a absolventi pedagogických oborů, kteří vyjeli na Asistentský pobyt Comenius
 • pracovníci ve školství, kteří díky programu Comenius vycestovali na vzdělávací akci do zahraničí

Nominace na Pečeť kvality Comenius 2012 proběhly na základě hodnocení závěrečných zpráv, obdržených do konce října tohoto roku.

 • V případě partnerství škol bylo mezi hlavními kritérii výběru dosažení cílů a kvalita realizace projektových aktivit naplánovaných v žádosti, kvalita zpracování výstupů projektu, zařazení projektové práce do běžné školní výuky, míra zapojení učitelského sboru do projektové činnosti a žáků do projektových setkání, využití ICT nástrojů pro spolupráci na dálku, veřejná prezentace projektu a jeho výstupů a samozřejmě udržitelnost výsledků projektu v budoucím běžném chodu školy.
 • Školy, zapojené do Individuální mobility žáků, mohly ocenění získat na základě kvality studijního programu žáků na zahraniční škole včetně mimoškolních aktivit, přínosu jednotlivým žákům a také učitelům a zúčastněným školám a výsledcích ve vztahu k rozvoji budoucí spolupráce zapojených škol.
 • U partnerství realizovaných kraji a obcemi byla hodnocena kvalita realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobá udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a také diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu.
 • V rámci Asistentského pobytu Comenius mohli být oceněni čeští asistenti, kteří vyjeli do zahraničí, i české školy, které naopak hostily zahraniční asistenty. Mezi kritéria výběru patřilo zapojení asistenta do výuky i mimoškolních aktivit školy, účast asistenta na mezinárodní spolupráci škol a prezentace vlastní země původu jako forma mezikulturní výchovy. V případě českých asistentů byl navíc hodnocen jasně definovatelný přínos pro budoucí práci v českém školství.
 • Pracovníci ve školství mohli být oceněni za přínos vzdělávací akce uplatnitelný ve vlastní práci v české škole, sdílení získaných zkušeností s kolegy a v neposlední řadě přispění k obohacení výuky na české škole o evropský rozměr.

Pečeť kvality Comenius 2012 byla slavnostně předávána na Konferenci Comenius 30. října 2012 a na Valorizační konferenci Programu celoživotního učení 28. listopadu 2012. Profily všech oceněných budou publikovány jako příklady dobré praxe v brožuře Pečeť kvality Comenius.

Seznam oceněných

Projekty partnerství škol

 • Obchodní akademie Karviná, s. r. o., Leonovova 1795 - koordinátor Martin Frolík, projekt „Seven Wonders of Culture"
 • Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace - koordinátorka Miroslava Pavlínková, projekt „Comprendre l'évolution de l'Europe, son histoire et son identité à travers le cinéma"
 • Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace - koordinátorka Milena Dvořáková, projekt „Let´s play with fairy tales"
 • Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov - koordinátorka Ivana Bártlová, projekt „Earth needs no dirt!"
 • Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace - koordinátorka Tereza Liptáková, projekt „Name the game"
 • Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o., Hornoměcholupská 873, Praha 10 - koordinátorka Ute Schleiff, projekt „So lebt Pavel in Prag und Susanne in Zwickau -Lebensverhältnisse, Lebensentwürfe von Kindern und Jugendlichen in Tschechien und Deutschland"

Individuální mobilita žáků

 • Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 - koordinátorka Irena Rudolfová 

Asistentský pobyt Comenius

 • Kristýna Jakešová - Lycée Professionel Marcel Dassault, Mérignac, Francie
 • Lenka Rýdlová - École Publique Spécialisée „Le Château", Nice, Francie
 • Martina Reichmanová - Cathays High School, Cardiff, Velká Británie 

Asistentský pobyt Comenius - hostitelské instituce

 • Základní škola Mariánské náměstí 41, Uherský Brod

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Martina Šťastná - Základní škola Mnichovická 62, Kolín V. - účast na odborném kurzu „MATHEU - Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools„

Pečeť kvality Comenius 2011

pecet-kvality
 

V roce 2011 Dům zahraničních služeb / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlásila I. ročník ocenění pro nejúspěšnější účastníky programu Comenius. Pečeť kvality Comenius 2011 byla vyhlášena napříč všemi aktivitami programu Comenius, ocenění tedy mohla být udělena jak institucím, tak i jednotlivcům.

Kdo mohl ocenění získat?

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio
 • školy, které hostily zahraničního Comenius asistenta
 • studenti a absolventi pedagogických oborů, kteří vyjeli na Asistentský pobyt Comenius
 • pracovníci ve školství, kteří díky programu Comenius vycestovali na vzdělávací akci do zahraničí

Nominace na Pečeť kvality Comenius 2011 proběhly na základě hodnocení závěrečných zpráv všech aktivit programu Comenius ukončených v průběhu roku 2011 (zhodnocených do konce listopadu 2011).

Ocenění byli vybráni podle níže uvedených kritérií:

Projekty partnerství škol

 • zapojení týmu učitelů a pedagogických pracovníků do projektové činnosti a žáků do projektových setkání
 • dosažení cílů a kvalita realizace projektových aktivit
 • kvalita zpracování výstupů projektu

Partnerství Comenius Regio

 • inovativnost a rozmanitost aktivit a jejich dopad na vzdělávání v regionu
 • dlouhodobá udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu
 • diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu

Asistentský pobyt Comenius

 • zapojení asistenta do výuky i do mimoškolních aktivit hostitelské školy
 • zapojení do mezinárodní spolupráce škol
 • přínos pro budoucí práci v českém školství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • zhodnocení získaných dovedností a zkušeností
 • další šíření poznatků z absolvované akce, kvalitní zpracování výstupů
 • zapojení získaných poznatků do vlastní výuky

Seznam oceněných

Projekty partnerství škol

 • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace - Vladimíra Zezulková - projekt Energy comes from Heaven - and also a little bit of Hell
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 - Jaroslava Veselková - projekt What´s in it?
 • Základní škola, Karviná - Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace - Alena Gocieková - projekt Showing me, Showing you - Learning for Life, Learning to Live
 • Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - Lenka Bukalová - projekt Our European Newspaper
 • Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace - Ivana Buchtová - projekt Virtual EDEN
 • Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 - Věra Slámová - How much or little we understand each other - 15 years in life of two close nations
 • Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 - Jaroslava Dunovská - projekt POME - Poděbrady - Ornskoldsvik Music Express

Partnerství Comenius Regio

 • Město Šumperk - Hana Kolaříková - projekt Cestička k úspěchu

Asistentský pobyt Comenius

 • Dominika Pelikánová - Istituto Comprensivo "Carpi Zona Nord", Itálie
 • Pavlína Němcová - Greenside School, Velká Británie
 • Andrea Švejcarová - Gökçebağ İlköğretim Okulu, Turecko

Asistentský pobyt Comenius - hostitelské instituce

 • Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, Plzeň

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Zdena Kučerová, Hana Komárková - I. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace - pracovní stáž (job shadowing) ve švédském Katrienholmu 

Předání certifikátů Pečeť kvality proběhlo 8. prosince 2011 v divadle Palace v rámci Valorizační konference. Foto z předávání naleznete ZDE.

Další informace v záložkách