English page

Leonardo da Vinci - Výzva 2012

UPOZORNĚNÍ:

V případě používání starší verze Adobe reader může dojít při validaci údajů v žádosti o grant k problémům, které mohou zabránit jejímu on-line předložení.

Z tohoto důvodu použijte následující verze:

- 9.5 / 10.1.2 v případě Windows

- 9.4 / 10.1.2 v případě Mac OS

- 9.4.7 v případě Linux

Výzva 2012

Kalendář aktivity Projekty mobility

  • 3. únor 2012: termín pro předkládání žádostí

Kalendář aktivity Projekty partnerství

  • 21.únor 2012: termín pro předkládání žádostí

Kalendář aktivity Multilaterální projekty/Přenos inovací 

  • 2. únor 2012: termín pro předkládání žádostí

Kam se žádost posílá:

Dům zahraničních služeb
Program Leonardo da Vinci/Typ projektu
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Pozn.: za lomítko ve třetím řádku uveďte typ projektu (Projekty mobility nebo Projekty partnerství nebo Projekty Přenos inovací).

Důležité dokumenty v AJ:

2012 Call for proposals

Strategic Priorities for the LLP in 2012 - v této části v sekci LdV naleznete priority pro projekty Leonardo a pomůže vám sjednotit vaše nápady s evropským kontextem.
LLP Guide 2012: Part I - General Provisions - tato část podává celkový přehled o LdV. (Poznámka: Sazby uvedené v dokumentu nejsou platné pro Českou republiku. Pro české předkladatele jsou platné sazby uvedené v příloze přihlášky nebo v samostatném dokumentu, který bude zveřejněn.)
LLP Guide 2012: Part IIa - Sub-programmes and Actions - zde v sekci LdV naleznete detailně zpracované cíle programu, typy podporovaných aktivit a kdo se může
zúčastnit.
LLP Guide 2012: Part IIb - Explanations by actions - bližší informace o jednotlivých aktivitách programu LdV.

Důležité dokumenty v ČJ:

2012 Výzva k předkládání návrhů

2012 Výzva k předkládání návrhů - Strategické priority

2012 Příručka pro žadatele - část I (Poznámka: Sazby uvedené v překladu příručky nejsou platné pro Českou republiku. Pro české předkladatele jsou platné sazby uvedené v příloze přihlášky nebo v samostatném dokumentu, který bude zveřejněn.)

2012 Příručka pro žadatele - část IIa

2012 Příručka pro žadatele - část IIb - fiche

Administrativní pravidla:

2012 Administrativní pravidla pro grantové žádosti Leonardo da Vinci

Národní priority:

2012 Národní priority pro grantové žádosti Leonardo da Vinci

Žádosti o grant

2012 Projekty mobility

2012 Projekty partnerství

2012 Multilaterální projekty/Přenos inovací

Sazby

2012 Projekty mobility

2012 Projekty partnerství

2012 Multilaterální projekty/Přenos inovací

Upřesňující informace pro Projekty mobility

Partnerská dohoda o kvalitě mobility (QUALITY COMMITMENT TRAINING PLACEMENTS)

Prezentace z informačních seminářů

2012 Projekty mobility

2012 Projekty partnerství

2012 Multilaterální projekty/Přenos inovací

Další informace v záložkách