English page

Grundtvig - Publikace

Publikace o programu Grundtvig a dalším vzdělávání

V této sekci programu Grundtvig naleznete volně ke stažení publikace o programu Grundtvig a dalším vzdělávání dospělých, které byly vytvořeny zj. Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Evropskou komisí, ale také dalšími institucemi a organizacemi působícími v oblasti vzdělávání dospělých.

Pro otevření publikace klikněte na její ikonu či požadovanou jazykovou verzi.

Přejeme inspirativní počtení.

I. Publikace NAEP:

 • Informační leták o programu Grundtvig

 • Program Grundtvig - Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých II (2013)
 • Program Grundtvig - Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých (2012)
 •  Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy  příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky (2012)

 

 • Pečeť kvality Grundtvig 2010  příklady dobré praxe evropských projektů partnerství se zapojením České republiky (2011)

 • Grundtvig inspirace ve vzdělávání dospělých (2009)

  

II. Publikace Evropské komise:

 • Dobrovolnictví dospělých příspěvek programu Grundtvig k Evropskému roku dobrovolnictví 2011

  

 • Grundtvig: Kreativita a inovace příklady dobré praxe v Evropě

 

Publikace je k dispozici v ČJ, AJ, FJ, NJ.

 • Grundtvig mobilita vytváří příležitosti

 

 Publikace je k dispozici v AJ, FJ, NJ.
 • Grundtvig Evropa vytváří příležitosti
 • Publikace je k dispozici v ČJ, AJ, FJ, NJ a dalších jazykových verzích.

  • Vzdělávání a výchova pro společenské začleňování

  Publikace je k dispozici v AJ, FJ, NJ, ŠJ.

  • Strategies for improving participation in and awareness of adult learning
  Publikace je k dispozici pouze v AJ.

  III. Publikace MŠMT ČR:

  • Strategie celoživotního učení ČR

  Publikace je k dispozici v ČJ, AJ.

  IV. Publikace Respekt institutu projekt 50+ Aktivně - seznamte se, prosím!

  • 50+ Aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny život
    

  V. Publikace organizace Lunaria  dobrovolnický projekt SEVEN (Senior European Volunteers Exchange Network):

   

  • Setting up an Exchange průvodce seniorským dobrovolnickým pobytem

  Publikace je k dispozici v AJ, FJ, NJ a IJ.

  • Training Senior Volunteers for International Exchanges průvodce pro přípravu seniorů pro dobrovolnický pobyt v zahraničí

  Publikace je k dispozici v AJ, FJ, NJIJ.

  Další informace v záložkách