English page

QALLL

Tematická síť QALLL

Proměna odborných dovedností a kompetencí, stárnoucí společnosti a globální konkurence na trhu práce staví národní systémy vzdělávání před nové výzvy a žádají nová řešení. Stále větší význam proto získává strategie pro celoživotní učení. Nicméně v široké nabídce vzdělávacích příležitostí není jednoduché odlišit ty kvalitní a efektivní s dlouhodobým dopadem. Spolu s nabídkou vzdělávacích příležitostí se objevuje také poptávka po zajištění kvality odborného vzdělávání (OVP) a vzdělávání dospělých (VD).Více informací naleznete na http://www.qalll.eu/  

 

 

 

QALLL a Program celoživotního učení

Projekt QALLL (Quality Assurance in Lifelong Learning) se zaměřuje na identifikaci příkladů dobré praxe z oblasti zajišťování kvality v odborném vzdělávání a vzdělávání dospělých. Klade si za cíl vypracovat společná doporučení na evropské úrovni a podpořit nadnárodní spolupráci v oblasti zajištění kvality vzdělávání. Dále se snaží projekt QALLL stanovit krátkodobé priority pro Program celoživotního učení stejně tak dlouhodobou perspektivu pro další pokračování programu.       

Specifické cíle

Mezi specifické cíle projektu QALLL patří:

1. propagovat příklady dobré praxe v oblasti zajištění kvality vzdělávání

2. usnadnit mezinárodní spolupráci na poli zajištění kvality vzdělávání

3. připravit doporučení pro státní a veřejné instituce, sociální partnery, předkladatele projektů, národní agentury a Evropskou komisi v oblasti zajištění kvality vzdělávání   

Aktivity projektu

Aktivity projektu jsou rozděleny do 4 hlavních fází:

1. zmapování projektů LLP zabývajících se zajištěním kvality vzdělávání

2. zhodnocení nominovaných projektů a posouzení jejich udržitelnosti

3. rozvoj nástrojů pro propagaci a šíření příkladů dobré praxe  

4. doporučení subjektům odpovědným za kvalitu vzdělávání na národní a evropské úrovni

Výstupy projektu

Výstupy projektu zahrnují:

1. katalog excelentních projektů a jejích produktů vložených do databáze ADAM (www.adam-europe.eu)

2. tématické konfernece a národní semináře zaměřené na kvalitu vzdělávání

3. publikace, propagační letáky, reporty, doporučení

Novinky

Právě vychází publikace Evropská doporučení pro zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání: pro více informací klikněte zde. 

Jedním z hlavních výstupů z projektu QALLL je vedle anglické Kvalitativní zprávy a Kompendia projektů QALLL také česká verze publikace Evropská doporučení pro zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání. Publikaci si můžete objednat na zdenek.nebrensky@naep.cz nebo stáhnout v pdf formátu zde.

Další informace v záložkách