English page

Erasmus - Pro studenty

Soutěž Erasmus Label 2014 - "Co mi Erasmus dal a vzal"

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje dne 2. 6. 2014 šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma

„Co mi Erasmus dal a vzal"

Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti.
Vítězové soutěže budou oceněni.

Výzvu a konkrétní podmínky naleznete zde .

Přihláška do soutěže je ke stažení zde .

Své příspěvky můžete zasílat do 10. 10. 2014 na e-mail erasmus@naep.cz nebo poštou na adresu Domu zahraniční spolupráce (Program Erasmus).

Zaslané příspěvky (ve formě fejetonu) budou hodnoceny externími hodnotiteli na základě těchto kritérií:

Kritérium obsahové

Odkaz k programu Erasmus (zda je z příspěvku patrné, že šlo o studijní pobyt/pracovní stáž programu Erasmus)

 • Nápaditost, myšlenka
 • Vtip a břitkost výrazu
 • Poselství pro další zájemce o program Erasmus

Kritérium formální

 • Kvalita zpracování
 • Dodržení předepsané stylistické formy
 • Úroveň projevu

Aby mohl být příspěvek zařazen do soutěže, musí splnit podmínky uveřejněné ve Výzvě.

Erasmus v České televizi

Chcete vidět časosběrný dokument o studentech Erasmus? Jak se studentům v různých zemích žilo, jak zvládli jazykovou bariéru, jak rychle se dokázali aklimatizovat a také jak vyšli s penězi, které jim poskytlo stipendium? Dívejte se 20.11.2013 od 22:00 na ČT2. Zde je malá ukázka filmu: http://www.youtube.com/watch?v=TiX3piP-5yQ&feature=youtu.be

Přijďte na Erasmus Info day v Brně

Přemýšlíte o výjezdu s programem Erasmus na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž? Rádi byste si vyslechli zkušenosti studentů, kteří se již programu Erasmus zúčastnili? Pak přijďte na Erasmus Info Day v Brně!

Kdy: 14. listopadu 2013, 10 - 12 hod.

Kde: VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno (reprezentační prostory ve 4. podlaží)

Bližší informace o programu naleznete v pozvánce.

Těšíme se na vaši účast!

Tým programu Erasmus z Národní agentury

Soutěž Erasmus Label 2012 - kreativní Erasmus

Program Erasmus jako součást Programu celoživotního učení vyhlásil dne 29. června 2012 čtvrtý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma:

„ERASMUS MĚ BAVÍ A INSPIRUJE"

Cílem soutěže bylo ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus, např. formou koláže, fotopříběhu, eseje, videa, komiksu, prostorového objektu, hudebního příspěvku atd. Vítězům soutěže byly poskytnuty atraktivní ceny, které do soutěže věnovala mj. CK Rubikon.

Úplné informace o soutěži naleznete ve výzvě zde!
Přihlášku do soutěže naleznete zde!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení vítězů soutěže Erasmus Label 2012 -  „ERASMUS MĚ BAVÍ A INSPIRUJE"

Do soutěže bylo zasláno celkem 75 příspěvků různých typů (esej, kniha, prezentace, fotopříběh, video, koláž atp.). Výsledky soutěže naleznete zde.

Nejen s oceněnými, ale také s dalšími zajímavými příspěvky jsme vás seznámili v našem Erasmus Facebook Adventním kalendáři. Od 1. prosince každý den jsme na Facebooku zveřejňovali vybrané příspěvky, abychom i vám dali možnost shlédnout ty nejpovedenější: http://cs-cz.facebook.com/erasmusaspol.studenti.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili!

Tým programu Erasmus z Národní agentury

Vítězný příspěvek v soutěži Erasmus Label 2012: Marek Šula, kniha Římské ozvěny

Náhled vítězného příspěvku - Marek Šula: kniha Římské ozvěny

Přijďte na Erasmus Info Day v Praze!

Přemýšlíte o výjezdu s programem Erasmus na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž? Rádi byste si vyslechli zkušenosti studentů, kteří se již programu Erasmus zúčastnili? Pak přijďte na Erasmus Info Day v Praze!

Kdy: 10. října 2012, 10 - 12 hod.

Kde: ČVUT, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (sál Galerie)

Kapacita posluchárny je 50 míst. V případě většího zájmu nelze zaručit volná místa všem příchozím, své místo si tedy prosím zajistěte včasným příchodem! Děkujeme za pochopení.

Bližší informace o programu naleznete v pozvánce.

Těšíme se na vaši účast!

Tým programu Erasmus z Národní agentury

Soutěž "O videospot Erasmus"

Při příležitosti oslav 25. výročí programu Erasmus jsme vyhlásili soutěž o nejzajímavější videospot zpracovávající téma Erasmus, který by v České republice tento program ještě více zviditelnil.

Úplné informace o soutěži nalezenete ve výzvě zde!

Uplynul nějaký čas a my bychom se s vámi chtěli podělit o výsledek tvůrčí práce soutěžících a přetěžkého hodnocení došlých příspěvků. Představujeme vám vítězný videospot Tomáše Čapka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně:

Publikace Příběhy studentů EILC 2010/11

Vyzvali jsme studenty, aby se podělili o své zkušenosti a zážitky z pobytů na kurzech EILC. Výsledné texty jsme zapracovali do publikace, kterou vám nyní předkládáme.

Najdete v ní mnohé užitečné rady a informace nejen o kurzech samotných, ale také o místě pobytu, dopravě, stravování, ubytování atd.

Publikace ke stažení zde.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!

ERASMUS & SPOL. (pro studenty)


Obecné informace

Databáze závěrečných zpráv

Program Erasmus, který je součástí evropského Programu celoživotního učení (LLP), se zaměřuje na spolupráci vysokoškolských institucí a nově také na spolupráci těchto institucí s podniky. Do programu Erasmus se mohou zapojit české vysoké školy veřejné, státní a soukromé (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Erasmus University Charter (listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus).

Program Erasmus nabízí studentům VŠ/VOŠ tři typy aktivit:

Kdo se může zapojit - podmínky

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku studia. Student vyjíždějící na pracovní stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Kam vyjet?

 • Do programu celoživotního učení jsou v současnosti zapojeny tyto státy:
  28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  Země ESVO: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
  Kandidátské země: Turecko 

  O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola bilaterální dohodu, se informujte na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ.

 • Top 10 nejnavštěvovanějších zemí ze stran českých Erasmus studentů:

 1. Německo

 6. Finsko

 2. Francie 7. Nizozemí
 3. Velká Británie 8. Portugalsko
 4. Španělsko 9. Itálie
 5. Rakousko10. Švédsko

Proč vyjet?

Důvodů, proč vyjet na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus, je mnoho. Zde je aspoň pár z nich: 

 • Větší motivace ke studiu/práci
 • Získání nezávislosti, sebedůvěry
 • Student neplatí žádné školné ani poplatky související s výukou
 • Studijní pobyt/pracovní stáž není „prázdným" rokem - započítává se do studia
 • Osobní rozvoj - výuka totiž neprobíhá jen v přednáškových sálech
 • Přístup k mnohem širšímu spektru předmětů než na domácí škole
 • Zviditelnění na trhu práce
 • Zlepšení jazykových dovedností
 • Navázání celoživotních přátelství/partnerství
 • Poznávání nových kultur, rozvíjení multikulturního pohledu na společnost
 • Je to zábava :-)

Často kladené dotazy (FAQ)

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně pobytů pro studenty, které nabízí program Erasmus, naleznete v sekci FAQ (Frequently Asked Questions).

Historie

Program Erasmus je pojmenován po Erasmu Rotterdamském (1466 - 1536), holandském mysliteli, humanistovi a teologovi, který byl svými současníky nazýván „knížetem humanistů“, neboť ostatní převyšoval svým rozhledem a vtipem. Holandsko jeho doby patřilo k nejvyspělejším územím v Evropě, což se projevilo i na kvalitě vzdělávání. Sám Erasmus navštěvoval kvalitní církevní školy a právě zde poznal své antické vzory a seznámil se se studiem teologie a filozofie, kterému později věnoval celý svůj život. Roku 1493 odjel studovat na Sorbonnu. Do této doby spadají Erasmovy první literární pokusy. Poté Erasmus cestoval po celé Evropě a na svých cestách poznal mnoho přátel a navázal množství styků s tehdejšími humanistickými učenci a filozofy. Erasmus kladl důraz na vzdělání a vysmíval se formalismu. K jeho nejznámějším dílům patří Chvála bláznivosti, Proti barbarům a další.


Erasmus Student Label 2010

Program Erasmus koordinovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy vyhlásil v září roku 2010 druhý ročník soutěže Erasmus Student Label, jejímž cílem bylo ocenit zajímavé příběhy studentů popisující jejich zkušenosti s pracovní stáží Erasmus v zahraničí.

Certifikát Erasmus Student Label 2010 byl vítězům předán dne 9. prosince 2010 v rámci akce Erasmus Label Party v Roxy v Praze. Všichni vysokoškolští studenti měli na tuto akci po předložení ISICu či indexu vstup zdarma!

Všem studentům velice děkujeme za účast!

Výsledky soutěže:

1. místo

 Vojtěch Pošmourný

České vysoké učení             technické v Praze

2. místo

 Milada Píchová

Masarykova univerzita

3. místo

 Kristýna Čechovská

Masarykova univerzita


Přečtěte si vítězné příběhy


Získané soutěžní příspěvky byly následně zpracovány do publikace "Erasmus očima studentů 2", která zajímavým způsobem představuje příběhy a zkušenosti českých studentů s pracovní stáží Erasmus v zahraničí. 

  

 Leták k soutěži ke stažení zde


Erasmus Student Label 2009

Program Erasmus koordinovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy vyhlásil v říjnu roku 2009 první ročník soutěže Erasmus Student Label, jejímž cílem bylo ocenit zajímavé příběhy studentů popisující jejich zkušenosti se studijním pobytem v zahraničí v rámci programu Erasmus.

Certifikát Erasmus Student Label 2009 byl vítězi i ostatním třem oceněným předán dne 19. listopadu 2009 v rámci akce Bez hranic..., a to z rukou ministryně školství Miroslavy Kopicové.

Všem studentům velice děkujeme za účast!

Výsledky soutěže:

1. místo

 Tereza Mácová

 Univerzita Karlova v Praze

2. místo

 Jan Marcaník

 Univerzita Palackého v Olomouci

3. místo

 Zuzana Dvořáková

 Univerzita Karlova v Praze

Zvláštní ocenění za originální pojetí soutěžní eseje

 Zuzana Bahulová

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Získané soutěžní příspěvky byly zpracovány do publikace "Erasmus očima studentů", která zajímavým způsobem představuje příběhy a zkušenosti českých studentů na studijním pobytu Erasmus v zahraničí. 

Leták soutěže ke stažení zde

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. AnetaŽáčkováaneta.zackova@naep.cz
+420 221 850 602
Erasmus    

Další informace v podsekcích

Další informace v záložkách