English page

Studijní návštěvy - Informace pro žadatele v 2013/2014

Informace pro žadatele v 2013/2014

Termíny pro podání žádostí:

    • do 28. března 2013 - 1. kolo
    • do 15.října 2013 - 2. kolo (platí poštovní razítko).

Online přihláška do 2. kola výzvy 2013 je dostupná na webových stránkách Cedefopu od 2. srpna 2013.

Katalog studijních návštěv (SVES) je umístěn umístěn na webových stránkách Národní agentury: www.naep.cz/studijninavstevy - sekce Dokumenty a formuláře
nebo na webových stránkách Cedefop:
www.studyvisits.cedefop.europa.eu 

Z katalogu studijních návštěv si každý žadatel volí vedle vybrané studijní návštěvy (first priority) další tři náhradní návštěvy, minimálně alespoň dvě. Doporučujeme volit studijní návštěvy, které nejvíce odpovídají Vašim zájmům a potřebám. O zařazení uchazečů na jednotlivé studijní návštěvy rozhoduje Komise EU v Bruselu. Naše agentura nemá vliv na toto pořadí. 

Vytisknuté a podepsané žádosti se zasílají ve DVOU vyhotoveních přímo na adresu Národní agentury:
DZS - NAEP
Program SVES
Na Poříčí 1035/4
110 00  Praha 1

Na každém exempláři žádosti musí být v části Declaration originální podpis žadatele, podpis vedoucího instituce (nebo statutárního zástupce) a razítko instituce.

Pouze žádosti podané formou on-line jsou akceptovatelné a platné.

Důležité upozornění:

  • Žadatelé, kteří podají žádosti v 1.kole k 28. 3. 2013 si mohou vybírat z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od září 2013 do února 2014.
  • Žadatelé, kteří podají žádost v 2.kole k 15. 10. 2013 si mohou vybírat z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od března do června 2014.
  • Zájemci, kteří budou podávat žádost opakovaně, musí dodržet dvouletou pauzu, tj. mohou žádat ti, kteří získali naposledy grant v roce 2010 (na období 2010-2011).

Další informace naleznete ZDE.

Další informace v záložkách