English page

Leonardo da Vinci - Výsledky výzev

Projekty mobility 2013

Výsledky výběrové procedury pro aktivitu Projekty mobility ve Výzvě 2013 naleznete zde

Projekty TOI 2013

Výsledky výběrové procedury Multilaterálních projektů/Přenosu inovací ve Výzvě  2013 naleznete zde .

Bližší informace ke schváleným projektům naleznete zde.

Projekty partnerství 2013

Výsledky výběrové procedury Projektů partnerství 2012 naleznete zde .

Projekty partnerství 2012

Výsledky výběrové procedury Projektů partnerství 2012 naleznete zde .

Projekty Partnerství 2010

Výsledky Výzvy 2010 Projekty Partnerství naleznete zde.

Další informace v podsekcích

Další informace v záložkách