English page

Grundtvig - Zúčastněte se workshopu!

Aktuálně

Workshopy probíhající v akademickém roce 2013/2014 jsou otevřeny pouze vzdělavatelům dospělých, kteří působí v oblasti gramotnosti dospělých. Nabídka workshopů pro vzdělavatele je ke stažení ZDE.

U workshopů je nutné komunikovat přímo s organizátory prostřednictvím kontaktů uvedených v katalogu workshopů (včetně otázek k hrazení cestovních nákladů, ubytování, stravování, obsahu workshopu, příjezdu do místa konání atd.).

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP A FINANČNÍ PODPORA:

1/ PŘIHLÁŠENÍ

Pokud Vás některý workshop zaujme, obracejte se přímo na organizátora akce. Kontakt na organizátora naleznete v katalogu workshopů:

Pořadatel akce je zodpovědný za výběr účastníků a celkovou organizaci. Sám si též stanoví termín pro podávání přihlášek, který není jednotný.

Po ukončení vzdělávací akce zašlete prosíme Národní agentuře podepsané potvrzení o Vaší účasti na workshopu v zahraničí, a to emailem na adresu grundtvig@dzs.cz nebo poštou:

DZS/NAEP

Program Grundtvig

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

2/ GRANTOVÁ PODPORA

Organizátor hradí veškeré náklady účastníků (náklady spojené s cestou z/do místa bydliště a do/z místa konání workshopu) a stejně tak náklady spojené s pobytem - ubytování, stravování, aktivity v rámci workshopu.

Organizátor získává na jeho realizaci grant od Národní agentury země, kde se workshop koná.

Vzhledem k tomu, že náklady účastníků jsou hrazeny z grantu programu Grundtvig, není možné, aby od nich organizátor požadoval jakýkoli poplatek!

3/ V případě nouze...

Nad organizací jednotlivých workshopů má vždy ochranou ruku Národní agentura v zemi konání workshopu, která jej podpořila grantem. Kontakty na jednotlivé Národní agentury naleznete zde.

Další informace v záložkách