English page

Erasmus - Handicapovaní

Informace pro studenty s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v rámci programu Erasmus, můžete Národní agenturu prostřednictvím svého institucionálního koordinátora programu Erasmus požádat o speciální stipendium pro handicapované studenty nad rámec běžného stipendia programu Erasmus.

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů, speciální stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb.

Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus. 

Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus nutné vyúčtovat!

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém žadatel uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Aktuální formulář žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2013/2014 je ke stažení zde.

Dále je nutné připojit:

  • lékařskou zprávu;
  • kopii průkazu ZTP (pokud ho žadatel vlastní);
  • dokumenty programu Erasmus pro příslušný typ mobility - přihlášku, studijní smlouvu/pracovní plán stáže;
  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu/pracovní stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

Termín pro podávání žádostí:

  • do 15. 7. 2013 pro pobyty v zimním semestru nebo na celý akademický rok;
  • do 15. 12. 2013 pro pobyty v letním semestru.

Žádost bude posuzována Řídícím výborem programu Erasmus.

Se žádostí o další informace se prosím obraťte buď na Národní agenturu nebo na institucionálního koordinátora programu Erasmus na Vaší škole.

Brožurku se statistickými údaji a příběhy handicapovaných studentů, kteří se v letech 2007-2010 zúčastnili studijního pobytu nebo pracovní stáže programu Erasmus, naleznete zde. http://www.naep.cz/download-variant.php?a=documents&general_file_variant_id=5882&project_folder_id=301&

Informace o podmínkách studia handicapovaných osob: http://www.european-agency.org/heag

Další informace v záložkách