English page

SCIEX-NMSch Švýcarska

Harmonogram

Přehled o závazných termínech v rámci 10. výzvy

(detailnější přehled naleznete zde)

2014
1.1.2014

vyhlášení výzvy - bližší informace na www.sciex.ch

1.4.2014závazný termín pro zaslání formulářů na sciex@crus.ch
konec srpnarozhodnutí o výsledcích 10. výzvy
31.10.2015

nejpozdější termín pro ukončení výzkumných pobytů ve Švýcarsku