English page

SCIEX-NMSch Švýcarska

Co je program SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Období trvání programu: 2009-2016

Cíl programu

Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) - nově i Bulharskem a Rumunskem - a Švýcarskem.


Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:

 • Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
 • Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
 • Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Realizace programu je zcela v souladu se zásadami ukotvenými v Evropské Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky, které naleznete ZDE.

Profil uchazeče

Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím české na instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Počínaje 7. výzvou vyhlášenou v roce 2012 se o grant mohou ucházet pouze:

 • doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok od zahájení Ph.D. studia
 • post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální 5 let od získání předchozího titulu

Dále nově není možné realizovat tzv. follow-up-project (tj. úspěšní uchazeči z předchozích let se znovu nemohou ucházet o grant a pozici "fellow").

Seznam oprávněných institucí v ČR

Aktuálně

 •  Aktuálně byla vyhlášena 10. výzva v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMS-Ch. 

Oficiální oznámení o vyhlášení výzvy naleznete na internetových stránkách zprostředkovatele programu zde

Informace o Fondu na stipendia SCIEX a aktuální informace k výzvě v českém jazyce naleznete zde. 

Harmonogram 10. výzvy v rámci programu naleznete zde.

 

 • Byla uzavřena 9. výzva v rámci Fondu na stipendia SCIEX-NMS-Ch. 

Oficiální oznámení o vyhlášení výzvy naleznete na internetových stránkách zprostředkovatele programu zde.

Informace o Fondu na stipendia SCIEX a aktuální informace k výzvě v českém jazyce naleznete zde.

Termíny konzultačních dnů u příležitosti 10. výzvy (únor 2014)

 termínčasové rozmezí
12.3.15:00 - 16:00
14.3.9:00 - 11:00
17.3.15:30 - 16:30
19.3.15:00 - 16:0030 později
21.3.13:00 - 14:30

Prosím o nahlášení na konzultaci prostřednictvím barbora.vesela@dzs.cz

Délka výzkumného pobytu

 • Junior Researchers:
  • doktorandi: 6-24 měsíců (za předpokladu, že bude výzkumný pobyt ukončen nejpozději do 31. října 2015)
  • Post-doc: 6-18 měsíců (za předpokladu, že bude výzkumný pobyt ukončen nejpozději do 31. října 2015)
 • Senior Researcher neboli Mentor na domácí instituci:
  • Max. 3 krátké návštěvy na max. 5 dnů

Výše grantu

 • Junior Researcher:
  • Studenti doktorského studijního programu
   • cca 50 tis. CHF za rok (v 1. roce)
   • cca 55 tis. CHF za rok (v 2. roce)
  • Post-doktorandi
   • cca 80 tis. CHF za rok
 • Krátké návštěvy mentora
  • Max. 2 500 CHF

Zkušenosti z výzkumného pobytu

Zkušenosti z výzkumných pobytů jsou zaznamenány v portrétech držitelů grantu, které naleznete zde.

Další dotazy?

Velkou část odpovědí na Vaše dotazy naleznete v sekci FAQ na švýcarských internetových stránkách.

Postup a termíny pro podávání žádostí

Pro podrobnější informace a příslušné formuláře ke stažení naleznete na švýcarských stránkách www.sciex.ch.

 1. Tzv. Junior Researcher a jeho mentor se nejprve domluví na projektu s partnerem na švýcarské instituci – pro hledání partnerské instituce můžete využít webové stránky www.proff.ch nebo seznamu švýcarských institucí, které se mohou zapojit do programu. Informace, o které instituce se jedná, naleznete na www.sciex.ch.
 2. Domácí/český mentor je povinen zjistit, zda jeho instituce je institucí oprávněnou žádat v rámci programu SCIEX-NMSch.
 3. Švýcarský partner souhlasí s projektovým záměrem a se statutem tzv. „Host Mentora“. Tento švýcarský Host Mentor je zároveň hlavním žadatelem (Main Applicant) v programu SCIEX-NMSch.
 4. Host Mentor je povinen zjistit, zda jeho instituce je oprávněným žadatelem programu SCIEX-NMSch a zda tato instituce má podepsaný Performance Agreement s CRUS.
 5. Main Applicant koordinuje vyplňování a sběr jednotlivých formulářů (« F-1 », « F-2a », « F-2b », « F-3a », « F-3b » včetně příloh).
 6. Český mentor vyplňuje formulář « F-2a » a po jeho vyplnění zašle švýcarskému mentorovi (Main Applicant).
 7. Junior Researcher (doktorand/post-doc) vyplňuje formulář « F-1 » a vyplněný formulář také zasílá švýcarskému mentorovi (Main Applicant).
 8. Vysílající instituce vyplňuje formulář « 3a »; podepsaný originál formuláře zašle poštou na adresu CRUS – Sciex-3, Postbox 607 – CH-3000 Bern 9. Naskenovanou kopii formuláře zašle vysílající instituce švýcarskému mentorovi (Main Applicant) emailem.
 9. Přijímající instituce vyplňuje formulář « 3b »; podepsaný originál formuláře zašle poštou na adresu CRUS – Sciex-3, Postbox 607 – CH-3000 Bern 9. Naskenovanou kopii formuláře zašle přijímající instituce švýcarskému mentorovi (Main Applicant) emailem.
 10. Main Applicant/švýcarský mentor zodpovídá za správnost a kompletaci všech formulářů. Po vyplnění a zkompletování všech požadovaných formulářů, zašle vše v jednom emailu s předmětem „Sciex Proposal Forms“ na adresu sciex@crus.ch.
 11. Po ukončení hodnotícího procesu a po rozhodnutí Řídícího výboru bude Main Applicant uvědomen švýcarskou stranou o výsledku.

Přehled termínů pro 10. výzvu

10. výzva 
1.1.2014vyhlášení výzva prostřednictvím www.sciex.ch
1.4.2014závazný termín pro odeslání žádostí na sciex@crus.ch
konec srpna 2014

rozhodnutí o výsledcích 10. výzvy

přelom srpna  a září 2014 vyrozumění žadatelů o výsledcích 10. výzvy

31. října 2015

nejpozdější termín, do kterého je třeba ukončit všechny výzkumné pobyty SCIEX ve Švýcarsku

Detailní harmonogram pro 10. výzvu je k dispozici zde.

Další informace

Vaše případné dotazy ráda zodpoví Barbora Veselá na emailové adrese: barbora.vesela@dzs.cz nebo tel. čísle +420 221 850 500 nebo +420 602 169 462.

Po předchozí domluvě je možná i osobní konzultace v Domě zahraničních služeb - viz preferované konzultační dny uvedené výše.

Informace o životě ve Švýcarsku, ubytování, povolení k pobytu, pracovnímu povolení a zdravotnímu pojištění apod. naleznete prostřednictvím serveru Euraxess: www.euraxess.cz

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. Barbora Veselábarbora.vesela@dzs.cz
+420 221 850 500
Vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů