English page

Comenius - Comenius Week 2009

TÝDEN PROGRAMU COMENIUS 20.4.-9.5.2009

Comenius Week byl vyhlášen Evropskou komisí pro 31 zemí zapojených do programu Comenius. Cílem Týdne programu Comenius byla propagace programu a zvýšení povědomí o výsledcích projektů partnerství škol. Téma letošního ročníku se neslo v duchu Evropského roku kreativity a inovací.

Každá země organizovala v Týdnu programu Comenius setkání žáků a učitelů, soutěže, semináře a další akce, které měly upozornit na dobré výsledky projektové práce.
Česká Národní agentura připravila na Týden programu Comenius pro české školy následující akce:

Pohlednice Janu Ámosi Komenskému

Žáci ze všech zemí zapojených do Programu celoživotního učení byli vyzváni, aby vytvořili pohlednici s krátkým vzkazem o jejich zkušenostech s projektem Comenius/eTwinning. O tom, co se jim líbí na evropských projektech, co se naučili o zemích, z kterých jsou jejich partnerské školy, zda si našli nové kamarády a jestli se něco změnilo v jejich školním životě.

Všechny pohlednice (337) byly vystaveny na výstavě během konference Programu celoživotního učení, která se konala 6.-7. května 2009 v Praze.

Vítězné pohlednice si můžete prohlédnout zde.

Všechny elektronicky zaslané pohlednice si můžete prohlédnout zde.

Setkání českých koordinátorů projektů Partnerství škol Comenius

Setkání nabídla účastníkům prostor k výměně zkušeností a možnosti prezentovat výsledky práce školy na projektu.

Setkání proběhla v dubnu 2009 v Českém Těšíně, Hradci Králové a Liberci.

Fotografie ze setkání jsou k dispozici zde.

Literární soutěže na téma „Kniha a vzdělání“

Soutěž byla určena žákům, studentům a učitelům škol zapojených do projektů Partnerství škol Comenius.

Forma zpracování byla libovolná, děti i dospělí mohli zaslat jakýkoli slohový útvar.

Jaká byla hodnotící kritéria?

  1. Originalita a kreativita
   Originalita byla důležitým kritériem hodnocení soutěžních příspěvků. Toto kritérium zahrnuje vyjádření vlastních prožitků autora a také míru jeho obrazotvornosti.
  2. Poutavost a výstižnost vyjádření
   Hodnoceno bylo také použití jazyka, mluvnická správnost a bohatost vyjadřování s ohledem na věk autora.

Výsledky soutěže a předání ocenění proběhlo během veletrhu Svět knihy 15.5.2009 v Praze. Fotografie z předávání cen si můžete prohlédnout zde.

Byly vyhlášeny tři kategorie:

 
1)  Kategorie žáci základních škol
1.místoAndrea Berecková ze Základní školy Komenského I, ZlínKniha a vzdělání (příběh)

Cena byla udělena za příběh o čtení a knihách, vtažení do příběhu, zajímavé stylisticky, gradaci příběhu a ponechání "otevřeného" konce.

2.místoVeronika Dufková ze Základní školy Uherské Hradiště - JarošovKniha a vzdělání, aneb...

Cena byla udělena za pěkný a rozsáhlý příběh, zajímavou volbu slovních spojení, užití obecné češtiny a ilustrace; zajímavý nápad: kniha "mluvící" v první osobě.

3.místoEliška Scholzová ze Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká ChuchleNapsat knihu je těžké, ale ani přečíst ji není lehké

Cena byla udělena za zajímavý způsob kladení otázek a odpovídání na ně a osobní zkušenost. Po všech stránkách vyspělá práce, obsahuje řadu cenných myšlenek: "...číst se nedá přikázat ani naučit, nejlepší je příklad."

.

2)  Kategorie žáci středních škol
1.místoPetra Tučková z Gymnázia Kladno, nám. E. BenešeKniha a vzdělání

Cena byla udělena za originalitu pojetí a vyprávění, vykreslení dvou osob a jejich chování, stylisticky zajímavé a dobře vystavěné; myšlenka, že vzdělání není jen v knížkách.

2.místoMartina Lejsková z Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad NisouProč?

Cena byla udělena za velice netypický a originální příspěvek. Na práci hodnotitele zaujal popis dojmů z účastníků procesu, struktura textu - postupné odhalení důvodů soudu o knihách a argumentace ve prospěch čtení.

3.místoJana Gajdácsová z Gymnázia Dr. Randy, Jablonec nad NisouKnížky, knihy a malá dívenka

Cena byla udělena za kreativní přístup k zadání: příběh knihovny a knih, vystavění textu a příběhu, volba slovních spojení a kombinace popisu s vyprávěním a vnitřními úvahami, dialogu a rozhodnutí napsat vlastní knihu.

3.místoVlasta Kubíková z Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy, LitomyšlOdvážným štěstí přeje

Cena byla udělena za provázání vyprávění s vlastním názorem a důvody pro lásku ke knihám, zajímavý závěr „spolupráce" mezi knihami a počítači.

.

3)  Kategorie učitelé
1.místoMgr. Pavel Řezníček ze Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Rejskova tř.Knižní ohníček...

Cena byla udělena za bohaté literární asociace, vtip a nadhled, čtivou práci s jazykem, lehkost vyjadřování a navazování myšlenek.

2.místoMiroslava Strakatá z Mateřské školy Heřmaničky, okres BenešovKniha a vzdělání

Cena byla udělena za přístup ke zprostředkování knih a příběhů v nich dětem v mateřské škole. Příspěvek je velmi zajímavý a inspirativní.

Geohra

Školy vytvářejí geohru, jejímž principem je poznávání a určování zeměpisné polohy jednotlivých památek či přírodních a jiných zajímavostí. Hra propojuje znalosti a dovednosti z mnoha předmětů - zeměpisu, přírodopisu, dějepisu... a informatiky.

Při vlastní tvorbě hry se jejich tvůrcům rozvíjí a rozšiřují:

 • kreativní schopnosti (neotřelé pohledy na území)
 • technické dovednosti (pořízení i zpracování fotografií)
 • znalosti o území (vyhledávání informací o objektech)

Další informace v záložkách