English page

Erasmus Mundus - Akce 3

Akce 3: Propagace evropského vysokého školství

V rámci Akce 3 program Erasmus Mundus podporuje projekty zaměřené na zlepšení přitažlivosti, prestiže, image a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a přístupu k němu.

Činnosti Akce 3

  • souvisejí s mezinárodním rozměrem všech aspektů vysokoškolského vzdělávání, včetně propagace, přístupnosti, zajištění kvality, uznávání kreditů, uznávání evropských kvalifikací v zahraničí a vzájemného uznávání kvalifikací s třetími zeměmi, vypracování studijních plánů, mobility, kvality služeb apod.;
  • mohou zahrnovat propagaci programu Erasmus Mundus a jeho výsledků;
  • mohou být prováděny partnerstvím organizací z Evropy a mimoevropských zemí činných v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
  • mohou mít různé podoby (konference, semináře, dílny, studie, analýzy, pilotní projekty, ocenění, mezinárodní sítě, příprava materiálů ke zveřejnění, rozvoj informačních, komunikačních a technologických nástrojů);
  • mohou probíhat kdekoli ve světě.

V rámci Akce 3 lze podpořit

Podrobné informace pro žadatele včetně finančních podmínek jsou uvedeny v dokumentu Programme Guide. Dokument je vždy třeba číst ve spojitosti s příslušnou roční výzvou k předkládání návrhů, která obsahuje podrobné údaje o postupu pro podávání žádosti o grant.

Program Erasmus Mundus je centralizovaný, tzn. je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Výkonnou agenturu můžete kontaktovat prostřednictvím emailu EACEA-EM2-A3@ec.europa.eu.  

Další informace v záložkách