English page

Erasmus Mundus - Akce 2

Akce 2: Partnerství Erasmus Mundus

V rámci Akce 2 program Erasmus Mundus

  • podporuje partnerství pro spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi z vybraných třetích zemí/území za účelem pořádání a provádění individuální mobility mezi partnery;
  • poskytuje stipendia jednotlivcům z Evropy a třetích zemí/území (studentům, akademickým pracovníkům, výzkumníkům a profesionálům) o různé délce a pro různé úrovně studia.

Na rozdíl od Akcí 1 a 3, které jsou financovány z rozpočtových prostředků EU na vzdělávací aktivity, se činnosti Akce 2 financují z různých finančních nástrojů pro aktivity EU v oblasti vnějších vztahů (např. European Neighbourhood and Partnership Instrument, Development Cooperation Instrument, European Development Fund). Vzhledem k rozmanitosti politických cílů, na kterých se tyto finanční nástroje podílejí, ale také rozdílným potřebám a prioritám zúčastněných třetích zemí, se mohou pravidla provádění Akce 2 rok od roku a partner od partnera výrazně lišit.

Podrobné informace pro žadatele včetně finančních podmínek jsou uvedeny v dokumentu Programme Guide. Dokument je vždy třeba číst ve spojitosti s příslušnou roční výzvou k předkládání návrhů, která obsahuje podrobné údaje o postupu pro podávání žádosti o grant.

Program Erasmus Mundus je centralizovaný, tzn. je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Výkonnou agenturu můžete kontaktovat prostřednictvím emailu EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu.  

Další informace v záložkách