English page

Erasmus Mundus - Akce 1

Akce 1: Společné programy Erasmus Mundus

V rámci Akce 1 program Erasmus Mundus

  • podporuje tvorbu společných magisterských (Akce 1A, Erasmus Mundus Master Courses) a doktorských (Akce 1B, Erasmus Mundus Joint Doctorates) studijních programů vynikající kvality, které společně nabízí konsorcium vysokoškolských institucí z evropských, příp. mimoevropských zemí. Do konsorcia mohou být zapojeny i jiné druhy organizací zainteresovaných na obsahu a výsledcích společného programu;
  • poskytuje stipendia studentům a doktorandům na účast v těchto společných magisterských a doktorských programech;
  • poskytuje krátkodobá stipendia akademickým pracovníkům na výzkum nebo výuku v rámci společných magisterských programů.

Společné programy musí zahrnovat mobilitu mezi institucemi konsorcia a vést k udělování uznávaných společných, dvojích nebo několikanásobných diplomů úspěšným studentům nebo doktorandům.

Podrobné informace pro žadatele včetně finančních podmínek jsou uvedeny v dokumentu Programme Guide. Dokument je vždy třeba číst ve spojitosti s příslušnou roční výzvou k předkládání návrhů, která obsahuje podrobné údaje o postupu pro podávání žádosti o grant.

Program Erasmus Mundus je centralizovaný, tzn. je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Výkonnou agenturu můžete kontaktovat prostřednictvím emailu EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu.  

Další informace v záložkách