English page

Leonardo da Vinci - Výzva 2011

Výzva 2011

Termíny (klikněte..)

Kalendář aktivity Projekty mobility

 • duben 2011: hodnocení projektů
 • květen 2011: výsledky hodnocení
 • červen 2011: uzavírání smluv
 • červen/červenec 2011: začátek projektu
 • Kalendář aktivity Multilaterální projekty/Přenos inovací 

 • harmonogram výběrového procesu najdete zde...
 • Kam se žádost posílá:

  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
  Dům zahraničních služeb
  program Leonardo da Vinci/......
  Na Poříčí 1035/4
  110 00 Praha 1

  Pozn.: za lomítko ve třetím řádku uveďte typ projektu (např. PROJEKTY MOBILITY).

  Důležité dokumenty v AJ:

  2011 Call for proposals

  Strategic Priorities for the LLP in 2011 - v této části v sekci LdV naleznete priority pro projekty Leonardo a pomůže vám sjednotit vaše nápady s evropským kontextem.
  LLP Guide 2011: Part I - General Provisions - tato část podává celkový přehled o LdV.
  LLP Guide 2011: Part IIa - Sub-programmes and Actions - zde v sekci LdV naleznete detailně zpracované cíle programu, typy podporovaných aktivit a kdo se může
  zúčastnit.
  LLP Guide 2011: Part IIb - Explanations by actions - bližší informace o jednotlivých aktivitách programu LdV.

  Důležité dokumenty v ČJ:

  2011 Výzva k předkládání návrhů

  2011 Výzva k předkládání návrhů - Strategické priority

  2011 Příručka pro žadatele - část I (Poznámka: Sazby uvedené v překladu příručky nejsou platné pro Českou republiku. Pro české předkladatele jsou platné sazby uvedené v příloze přihlášky nebo v dokumentu viz níže.)

  2011 Příručka pro žadatele - část IIa

  2011 Příručka pro žadatele - část IIb - fiche

  Administrativní priority 2011:

  Přípravné návštěvy, projekty mobility, Projekty Partnerství, Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Národní priority 2011:

  Národní priority pro program Leonardo da Vinci

  Žádosti o grant (přihlášky) 2011:

  Projekty mobility

  Projekty partnerství

  Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Sazby:

  Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Mobility

  Partnerství

  Hodnoticí formuláře

  Hodnoticí formulář pro Projekty mobility

  Hodnotící formulář pro Projekty partnerství

  Hodnoticí formulář pro Multilaterální projekty/Přenos inovací 2011

  Upřesňující informace pro Projekty mobility

  Partnerská dohoda o kvalitě mobility (QUALITY COMMITMENT TRAINING PLACEMENTS)

  Výše grantu - v přípravě...

  Informace o účastnících projektů mobility - v přípravě...

  Finanční kapacita  - v přípravě...

  Upřesňující informace pro Projekty partnerství

  Dodržování formálních kritérií při předložení grantové žádosti

  Definice mezinárodní mobility a pravidla pro výpočet doplatku

  Prezentace z informačních seminářů   

  Projekty mobility

  Projekty partnerství

  Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Upřesňující informace pro Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Finanční kapacita TOI 2011

  - další informace v sekci Multilaterální projekty/Přenos inovací

  Další informace v záložkách