English page

Grundtvig - Dobrovolnické projekty

AKTUÁLNĚ!

V současné době je příjem žádostí pro organizaci vyslání dobrovolníků (realizaci dobrovolnického projektu) ukončen. Termín 28. 3. 2013 byl v rámci stávajícího programu poslední.

Popis aktivity

 • mezinárodní spolupráce dvou dobrovolnických organizací ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení (alespoň jedna z organizací musí být ze země, která je členem EU)
 • doba trvání projektu jsou 2 roky
 • během trvání projektu každá z organizací vyšle a přijme 26 dobrovolníků ve věku 50+
 • dobrovolníci mohou zrealizovat svůj dobrovolnický pobyt v partnerské zemi buď individuálně nebo ve skupinách
 • každý dobrovolník se smí účastnit zahraniční mobility pouze jednou
 • dobrovolnická aktivita může spočívat v jakékoli neziskové činnosti, dobrovolník musí být však vždy předem informován, co přesně bude během svého pobytu v zahraničí vykonávat a za jakých podmínek (tyto informace je nutno uvést již v žádosti o grant)
 • délka výměnného pobytu dobrovolníka je od 38 týdnů

Cíle dobrovolnických projektů 50+:

 • umožnit občanům ze zemí LLP ve věku 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v jiné evropské zemi a podporovat tak informální vzdělávání dospělých
 • podporovat dlouhodobou mezinárodní spolupráci dobrovolnických organizací
 • upozornit místní komunity činné v dobrovolnictví na možnost zapojit i občany ve věku 50+ a využít tak jejich bohaté zkušenosti a znalosti

Přínos aktivity

Projektová spolupráce umožňuje zapojeným dobrovolnickým organizacím:

 • vzájemné předávání zkušeností, výměnu a zdokonalování osvědčených postupů při práci s dobrovolníky;
 • navázání dlouhodobé mezinárodní spolupráce, obohacení dobrovolníků a zaměstnanců organizace o evropskou zkušenost.

Zapojeným dobrovolníkům dává možnost:

 • zdokonalit své jazykové znalosti, sociální či odborné dovednosti;
 • zvýšit své sebevědomí, překonat sama sebe, získat nové životní zkušenosti;
 • předávat své znalosti druhým, cítit se užitečným a v neposlední řadě získávat nové znalosti a dovednosti.

Rady a tipy pro realizaci dobrovolnického projektu

Pro přípravu a realizaci kvalitního dobrovolnického projektu Vám doporučujeme:

1) Dokument Evropské komise Tips and Resources for a Good Project, který je k dispozici v AJ a FJ.

2) Studii Evropské komise k dobrovolnictví v Evropské unii.

3) Internetové stránky mezinárodního seniorského dobrovolnického projektu SEVEN, kde jsou k dispozici užitečné informace k dobrovolnictví seniorů a ke stažení pro příklad tyto publikace:

 • průvodce pro seniorské dobrovolnické pobyty v zahraničí Setting up an Exchange (k dispozici v AJ, FJ, NJ a IJ),
 • průvodce k přípravě seniorů na dobrovolnický pobyt v zahraničí Training Senior Volunteers for International Exchanges (k dispozici v AJ, FJ, NJIJ),

4) Brožuru Evropské dobrovolné služby Dobrovolnictví.

5) Internetové stránky k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.

TIP: pro inspirativní počtení doporučujeme publikaci Respekt institutu 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života

Pro inspiraci doporučujeme navštívit také naši sekci Publikace, kde jsou Vám k dispozici studie o programu Grundtvig a dalším vzdělávání.

Databáze již realizovaných projektů

Chystáte se připravit dobrovolnický projekt či projekt partnerství Grundtvig? Navštivte společnou evropskou databázi EST (European Shared Treasure), kde se můžete seznámit s výstupy z již realizovaných projektů.

Databáze je společná pro programy Comenius (školní vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání a příprava) a Grundtvig (vzdělávání dospělých).

V databázi naleznete kontakty na organizace zkušené s projektovou aktivitou v Programu celoživotního učení, můžete ji tedy využít nejen jako zdroj inspirace, ale také pro vyhledávání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Výsledky výběrových řízení - žádosti o grant pro realizaci dobrovolnického projektu

Kontakty na Národní agentury států zapojených do programu Grundtvig

Kontakty a odkazy na všechny evropské Národní agentury ve státech zapojených do programu Grundtvig naleznete zde.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
.Grundtviggrundtvig@naep.cz
+420 221 850 710-711
workshopy, projekty    

Další informace v záložkách