English page

Grundtvig - Pečeť kvality Grundtvig

Pečeť kvality Grundtvig 2013

V roce 2013 se konal již 4. ročník soutěže PEČEŤ KVALITY GRUNDTVIG.

Soutěž byla určena projektům partnerství Grundtvig, které byly schváleny ve Výzvě 2010 a realizovány v projektovém období od 1.8.2010 do 31.7.2012.


Cíle soutěže:

  • ocenit kvalitní práci řešitelů projektů a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší veřejnost
  • inspirovat řešitele úspěšných projektů k pokračování na bázi mezinárodní spolupráce
  • zviditelnit význam programu Grundtvig pro vzdělávání dospělých (nejen) v ČR
  • zdůraznit vysokou kvalitu decentralizovaných projektů, které i přes nižší rozpočet vynikají zajímavými a inspirativními výstupy mezinárodní spolupráce
  • stimulovat předkladatele projektů k zaměření na kvalitu

Externí hodnotitelé posuzovali projekty přihlášené do soutěže z hlediska těchto 3 kritérií:

  • řízení projektu
  • výsledky a přínosy
  • udržitelnost projektu

Pro hodnocení projektů sloužil hodnotící formulář, který je k nahlédnutí ZDE.

V letošním ročníku byly oceněny tyto projekty:

1. místo: Centrum pro studium sociologie medicíny (CESMEZ)

→ projekt "Vzpomínejme společně: Výcvik v reminiscenci pro rodiny pečující o osoby s demencí" (Remembering Together: Reminiscence Training for family carers of people with dementia)

2. místo: Statutární město Brno:

→ projekt: "Evropa čelí domácímu násilí - výměna a přenos místních kompetencí" (Europe faces domestic violence - Exchange and transfer of local competencies)

3. místo: ATHENA - Společnost pro vzdělávání žen

→ projekt: "Identita a sociální změna" (Identity and social change)

ČESTNÁ CENA: Agentura GAIA, o. s.

→ projekt "Zvládneš to! Nové perspektivy pro ženy a vlastní podnikání" (You can do it! New perspectives for women to have own businesses)

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění jsou k dispozici v naší fotogalerii.

Máte-li zájem seznámit se s oceněnými aktivitami programu Grundtvig v předešlých ročnících, doporučujeme Vám prolistovat si publikace Pečeť kvality Grundtvig 2010 a Program Grundtvig  Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých 1. i 2. díl. Veškeré uvedené publikace jsou k dispozici nejen v elektronické, ale také v tištěné podobě. Výtisky si můžete vyžádat prostřednictvím emailové adresy grundtvig@naep.cz

                     
             
Přejeme Vám inspirativní počtení.
Oceněným řešitelům projektů gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další práci.

Další informace v záložkách