English page

Erasmus - Výukový pobyt

Podmínka pro vysílané pedagogy

Výuka pedagogického pracovníka na zahraniční vysokoškolské instituci

 • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy) která je držitelem Erasmus University Charter.
 • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
 • Pracovník může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající vysokoškolskou institucí v České republice.
 • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.

Výuka zahraničního pracovníka podniku, který přijíždí na vysokoškolskou instituci (do ČR) vyučovat na základě pozvání instituce, která jeho pobyt financuje.

Podmínky výukového pobytu

 • Výukový pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter. Nebo, v případě příjezdu zahraničního odborníka z podniku, na základě pozvání.
 • Instituce se musí předem dohodnout na programu výuky hostujícího učitele.
 • Délka výukového pobytu může být v rozmezí 5 až 42 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být pobyt kratší než 5 pracovních dnů, pak je třeba odučit minimálně 5 vyučovacích hodin.

Finanční náležitosti výukového pobytu

Pracovník obdrží finanční prostředky 

 • buď formou finanční podpory/stipendia 
  nebo
   
 • na základě zákona o cestovních náhradách.

Na POBYTOVÉ NÁKLADY lze přiznat 

Finanční podpora na CESTOVNÍ NÁKLADY se stanovuje na základě reálných nákladů v souladu s vnitřími předpisy vysílající školy.

Dokumenty

 1. Bilaterální smlouva mezi institucemi nebo pozvání (platí pouze pro příjezd zahraničního odborníka z podniku)
 2. Výukový program (Teaching Programme) obsahující plán výuky odsouhlasený vysílající i přijímající institucí. 
 3. Finanční dohoda, je-li finanční podpora přidělená na základě stipendia nebo cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty přiděluje-li se finanční podpora podle zákona o cestovních náhradách.
 4. Potvrzení o délce výuky v zahraničí
 5. Závěrečná zpráva učitele

Formuláře dokumentů, které předepisuje Evropská komise nebo Národní agentura naleznete v sekci Erasmus - Pro koordinátory, dokumenty mobilit

Další informace v záložkách