English page

Erasmus Mundus - Pro instituce

Co Erasmus Mundus nabízí vysokým školám

Vysoké školy mohou prostřednictvím programu Erasmus Mundus

Hledání partnerů

Při hledání vhodných partnerských vysokoškolských institucí vám pomohou národní informační a kontaktní místa programu Erasmus Mundus nebo delegace Evropské komise v mimoevropských zemích. S rozesláním vaší nabídky ke spolupráci vám může pomoci i Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Stačí vyplnit formulář pro vyhledávání partnerů a zaslat jej na emailovou adresu pracovníka zodpovědného za program Erasmus Mundus. Využít můžete také online nástroj Erasmus Mundus Partner Search. Další nabídky ke spolupráci najdete v sekci programu Tempus.

Další informace v záložkách