English page

Erasmus Mundus - Pro studenty

Co Erasmus Mundus nabízí studentům

Talentovaným vysokoškolským studentům program Erasmus Mundus nabízí:

Magisterské a doktorské programy Erasmus Mundus

Co mohu studovat? 

Erasmus Mundus podporuje studium kvalitních a Evropskou komisí schválených magisterských a doktorských programů, které společně nabízí konsorcium evropských a v některých případech i mimoevropských univerzit. Studijní programy zahrnují povinnou mobilitu do min. 2 zemí zahrnutých v konsorciu a vedou k udělení společného diplomu (tzv. joint diploma) nebo více diplomů z několika univerzit (tzv. double/multiple diploma).

Kde najdu nabídku studijních programů Erasmus Mundus?

Nabídka magisterských programů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Courses)

Nabídka doktorských programů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Doctorates)

Jak se mám do programu přihlásit?

Výběr studentů je záložitostí univerzit, které daný program společně nabízí. Každý program tak může mít odlišná kritéria a podmínky pro přihlašování studentů. Podívejte se proto na webové stránky vybraného studijního programu (odkazy najdete v nabídkách viz výše) a postupujte podle instrukcí na nich uvedených nebo kontaktujte koordinátora daného studijního programu. U jednotlivých programů se mohou lišit i termíny pro zasílání přihlášek ke studiu. Obecně však platí, že např. na akademický rok 2013/14 je třeba podat přihlášku v průběhu poslední čtvrtiny roku 2012 nebo v lednu 2013.    

Musím být studentem české vysoké školy zapojené do programu Erasmus Mundus?

Není to podmínkou, protože se jedná o studium celých magisterských a doktorských programů. Přehled českých univerzit, které jsou součástí konsorcia nabízejícího společný studijní program Erasmus Mundus najdete zde.

Mohu získat stipendium?

Program Erasmus Mundus nabízí stipendia pro evropské i mimoevropské studenty. Žádost o stipendium je třeba podat přímo konsorciu univerzit, které nabízí vybraný studijní program. Studenti si mohou podat žádost o stipendium max. na 3 vybrané programy. Každý studijní program má každoročně k dispozici cca 7 - 17 stipendií pro studenty. Výše stipendií závisí na délce studia a národnosti studenta, bližší informace najdete v dokumentu Programme Guide (Kapitola 4 pro magisterské programy a Kapitola 5 pro doktorské programy).

Prý je možné využít i klasické stipendium Erasmus?

Ano, to je pravda. Studenti, kteří jsou zapsáni ke studiu programu Erasmus Mundus a kteří neobdrželi stipendium Erasmus Mundus mohou požádat o klasické stipendium Erasmus, které jim částečně pokryje náklady spojené s výjezdem do jedné země, ve které budou program studovat. Podmínkou však je že stipendium Erasmus již předtím nevyužili.

Kde najdu odpovědi na případné další dotazy?

Frequently asked questions

Užitečné odkazy

Studijní pobyty v rámci partnerství Erasmus Mundus

Co mohu studovat?

Partnerství Erasmus Mundus jsou projekty, které posilují spolupráci mezi vysokými školami z EU a mimoevropských zemí prostřednictvím programu mobility studentů a akademických pracovníků. Studenti různých úrovní studia tak mají možnost vycestovat na studijní nebo výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu ve vybraných zemích mimo EU. Důraz je kladen zejména na mobilitu mimoevropských studentů, a proto může být mobilita studentů v rámci některých partnerství pouze jednosměrná, tj. z mimoevropských zemí do Evropy.

Musím být studentem české vysoké školy zapojené do programu Erasmus Mundus?

Ano, jedná se o studijní pobyt, který je obdobou programu Erasmus a Vaše vysoká škola tedy musí být do této aktivity zapojena. Přehled českých univerzit zapojených do partnerství Erasmus Mundus najdete zde. Některá partnerství Erasmus Mundus akceptují i přihlášky od studentů z univerzit mimo partnerství. Tuto možnost je však třeba si ověřit u vybraného partnerství. Přehled všech schválených partnerství najdete zde.

Jak se mám přihlásit?

Výběr studentů provádí partnerství vysokých škol, které tento program mobility nabízí. Bližší informace najdete vždy na webových stránkách daného partnerství. Výzvu pro předkládání žádostí o studijní pobyt partnerství vyhlásí většinou ve stejném roce, kdy je projekt vybrán Evropskou komisí k financování (informaci o tom, kdy byl projekt schválen najdete v přehledu českých univerzit zapojených do partnerství Erasmus Mundus).  

Mohu získat stipendium?

Ano, studenti vybraní na studijní pobyty v rámci partnerství Erasmus Mundus, obdrží stipendium. Výše stipendií závisí na délce studia, bližší informace najdete v dokumentu Programme Guide (Kapitola 6.3).

Kde najdu odpovědi na případné další dotazy?

Frequently asked questions

 

Erasmus Mundus pohledem studentů

Přečtěte si rozhovory s českými studenty, kteří se zapojili do programu Erasmus Mundus!

   

Další informace v záložkách