English page

Erasmus Mundus - Erasmus Mundus 2009-2013

Erasmus Mundus II

Erasmus Mundus II (2009-2013) je program EU pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění. Účelem programu je podpořit evropské vysokoškolské vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi v souladu s cíli vnější politiky EU, a přispět tak k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání těchto zemí.

Cíle programu

Program má tyto konkrétní cíle: 

 • podpora spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podpora vysoce kvalitní nabídky vysokoškolského vzdělávání, která bude přitažlivá jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi
 • podpora mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z mimoevropských zemí, aby získali kvalifikace nebo zkušenosti v EU, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky v mimoevropských zemích
 • přispění k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti vysokoškolských institucí v mimoevropských zemích spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšené mobility mezi EU a mimoevropskými zeměmi
 • zvýšení dostupnosti, prestiže a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě

Aktivity

Erasmus Mundus II podporuje tři typy aktivit

 • Akce 1: Společné programy Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Joint Programmes; provádění společných programů na magisterském a doktorském stupni a udělování individuálních stipendií pro účast v těchto programech)
 • Akce 2: Partnerství Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Partnerships; podpora partnerství mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi z mimoevropských zemí, která slouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, včetně systému stipendií; dříve External Cooperation Window)
 • Akce 3: Propagace evropského vysokého školství (tzv. Promotion of European Higher Education; projekty zamřené na zvýšení přitažlivosti Evropy jako studijní destinace s vynikající kvalitou vysokoškolského studia)

Cílové skupiny a země

Erasmus Mundus je otevřen všem zemím světa, aktuální výzva vždy stanoví podmínky pro zapojení jednotlivých zemí.

Program je určen následujícím skupinám žadatelů (úplný výčet oprávněných žadatelů a jejich možností pro zapojení do programu najdete v dokumentu Programme Guide):

 • vysokoškolské instituce z evropských a mimoevropských zemí (Akce 1, Akce 2, Akce 3)
 • výzkumné organizace (Akce 1, Akce 2, Akce 3)
 • organizace aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání, např. neziskové organizace, podniky, profesní organizace, instituce státní správy (Akce 1, Akce 2, Akce 3)
 • studenti různých úrovní vysokoškolského studia (Akce 1, Akce 2)
 • akademičtí a výzkumní pracovníci (Akce 1, Akce 2)

Jak se zapojit

Program Erasmus Mundus II je centralizovaný, tzn. že je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Evropská komise v rámci jednotlivých akcí programu vypisuje výzvy k předkládání návrhů projektů. Informace a podmínky pro žadatele jsou stanoveny v dokumentu Programme Guide.

Vysokoškolské instituce a organizace aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání podávají návrhy projektů Výkonné agentuře pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentu Programme Guide a v relevantní výzvě k předkládání návrhů. Žádost o projekt podává za celé partnerství koordinátor projektu. V rámci Akce 1 a Akce 2 obdrží schválená partnerství paušální částku na implementaci projektových aktivit a určitý počet stipendií. Projekty schválené v rámci Akce 3 budou Evropskou komisí financovány do výše max. 75% jejich nákladů.

Individuální žadatelé (tj. studenti, akademičtí pracovníci atd.) směřují své žádosti přímo na koordinátory vybraných společných programů nebo partnerství Erasmus Mundus v souladu s podmínkami stanovenými partnery daného programu/projektu. Výše stipendií záleží na typu a délce mobility, a dále na národnosti žadatele.

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na:

Aktuální výzvy

Aktivita

Informace o výzvě

 Termín

Společné programy Erasmus Mundus

V současné době není vyhlášena žádná výzva. V rámci programu Erasmus Mundus se již další výzva neplánuje, jelikož program byl schválen na období 2009-2013.

Většina aktivit programu by se měla stát součástí nového evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ (2014-2020). Více informací naleznete na www.naerasmusplus.cz .

Podklady k předchozí výzvě 2014 na webu Výkonné agentury Evropské komise.


Podklady k předchozí výzvě 2013 Call for proposals: EACEA/38/12

Prezentace z Erasmus Mundus Infoday (16.1.2013)

3.3.2014

Partnerství Erasmus Mundus

Propagace evropského vysokého školství

Další informace v podsekcích

Další informace v záložkách