English page

Erasmus - Semináře

DokumentProgram
26.11.2013_Program PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_Erasmus+ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_15let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.20013_Výsledky soutěže Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_První výstupy ze závěrečných zpráv 2012/2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_Mobility Tool - závěrečné zprávy 2013/2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Program semináře v Mladé Boleslavi PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Výsledky výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Výstupy ze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Projekt Interuv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Program semináře v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Výsledky výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Navrhovaný program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
11.6.2013_15 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Výstupy ze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Projekt Interuv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Výzva k předkládání návrhů projektů v roce 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Žádost o mobility studentů a zaměstnanců (E-form) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - mobility, konsorcia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - intenzivní jazykové kurzy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - intenzivní programy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Představení Domu zahraničních služeb (DZS) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Finanční zabezpečení mobilit Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Smluvní zabezpečení mobilit Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Bez čeho se koordinátor programu Erasmus neobejde... PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Příklady z praxe PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-program_FINAL PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Návrh nového programu 2014-2020 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Přípravy na nový program: Higher Education Charter, Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Zapojení znevýhodněných skupin do programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Příklad dobré praxe – Středisko Teiresiás PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Soutěže Erasmus Label 2012 a 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Hodnocení programu studenty – databáze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Uznávání zahraničního studia – PRIME 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Úspěšný držitel ECTS Label PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Úspěšný IP projekt PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Program semináře v Telči PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_We Mean Business PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Databáze závěrečných zpráv studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Výstupy ze závěrečných zpráv Erasmus 2010/11 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_EILC- vyjíždějící studenti PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Intenzivní programy Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_ESN-oslavy 25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Kreativní Erasmus - soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Videospot-soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Program semináře v Mladé Boleslavi PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_We Mean Business PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Databáze závěrečných zpráv studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Statistické informace o realizaci programu Erasmus v Evropě roce 2010/2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Výstupy ze závěrečných zpráv 2010-11 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Kreativni Erasmus- soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Videospot-soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program monitorovacího semináře pro koordinátory programu Erasmus - 29.11.2011 v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Budoucnost programů EU zaměřených na vysokoškolské vzdělávání PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Podpora růstu a zaměstnanosti, plán modernizace evrospkých systémů vysokoškolského vzdělávání PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Oslavy 25. výročí programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Soutěž Erasmus Label 2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - PROGRAM MS Word cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Zahájení semináře (Natascha Sander Evropská komise, text videozáznamu) MS Word en Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Aktuální evropský vývoj v oblasti mobilit studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Soutěž Erasmus Student Label 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Hodnocení pracovních stáží studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Případná rizika realizace mobilit studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Přijímání zahraničních studentů na stáž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Realizace pracovních stáží prostřednictvím konsorcia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Zapojení zahraničních odborníků z podniků do výuky PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus