English page

Grundtvig - Přípravné návštěvy

Aktuální informace

Ve Výzvě 2013 nejsou přidělovány grantové prostředky pro realizaci přípravných návštěv.

Další informace v záložkách