English page

Erasmus - Přípravné návštěvy

Ve Výzvě 2013 nejsou přidělovány grantové prostředky pro realizaci přípravných návštěv.

Cíle a popis aktivity

Cílem přípravné návštěvy je umožnit budoucím partnerům projektu/aktivity pracovní setkání za účelem:

 • definování cílů, zaměření a metodiky řešení projektu
 • specifikace rolí a úkolů jednotlivých partnerů v připravovaném projektu
 • vypracování plánu aktivit a rozpočtu projektu
 • vypracování postupu pro hodnocení a šíření výsledků projektu
 • zpracování žádosti o grant

Typy přípravných návštěv

Přípravná návštěva může mít formu:

 • návštěvy budoucí partnerské instituce
 • účasti na kontaktním semináři

Specifika přípravných návštěv v programu Erasmus

Přípravné návštěvy se může zúčastnit zástupce vyskokoškolské instituce, která vlastní Erasmus University Charter (EUC). V rámci přípravných návštěv Erasmus bude dána priorita těmto typům přípravných návštěv:

 • návštěva zahraniční partnerské vysokoškolské instituce za účelem přípravy nového projektu intenzivního programu
 • návštěva zahraničního podniku nebo jiné organizace za účelem přípravy pracovních stáží studentů - týká se institucí, které ještě neobdržely grant na mobilitu studentů SMP - pracovní stáže  
 • účast na kontaktním semináři organizovaném Národní agenturou v zemi zapojené do LLP

Dále je možné účastnit se Přípravné návštěvy se záměrem:

 • návštěva zahraniční partnerské vysokoškolské instituce za účelem přípravy mobilit studentů (SMS - studijní pobyty) a mobilit zaměstnanců (STA - výukové pobyty a STT - školení) - týká se institucí, které ještě neobdržely grant na organizaci mobilit (tzn. nemají smlouvu s Národní agenturou na realizaci mobilit)

Přípravné návštěvy se může zúčastnit také pracovník jiné organizace, je-li záměrem jeho cesty zřízení konsorcia, které bude zprostředkovávat stáže studentů v rámci programu Erasmus.

V rámci příslušné Výzvy Národní agentura přidělí grant pouze jedné osobě za instituci/organizaci.

 

Další informace v záložkách