English page

Erasmus - Aktivity

Jaké aktivity program Erasmus nabízí?

Aktivity programu se dělí na:

  • decentralizované aktivity - proces přijímání žádostí, hodnocení, výběr a přidělování finančních prostředků je v kompetenci národní agentury každé země zapojené do Programu celoživotního učení;
  • centralizované aktivity - proces přijímání žádostí o projekty, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA) v Bruselu.

Decentralizované aktivity

 

Mobilita studentů na studijní pobyty (SMS) Studium na zahraniční vysoké škole v délce 3-12 měsíců 
Mobilita studentů na pracovní stáže (SMP) Práce v zahraniční organizaci v délce 3-12 měsíců 
Mobilita zaměstnanců na výukové pobyty (STA) Výuka na zahraniční škole v délce 5 výukových hodin až 6 týdnů  
Mobilita zaměstnanců na školení (STT)  Odborné školení v zahraniční organizaci v délce 1 - 6 týdnů 
Organizace mobilit (OM)
 
Finanční prostředky pro VŠ/VOŠ nebo zprotředkovatelskou organizaci, která realizuje alespoň jeden z typů mobilit. Grant je určený na vytváření optimálních podmínek pro realizaci mobilit studentů a/nebo zaměstnanců.  
Intenzivní programy (IP)
 
Projekty krátkého studijního programu (např. letní škola), kterého se účastní domácí i zahraniční studenti a učitelé.  

Intenzivní jazykové kurzy (EILC)

 
  • Intenzivní kurzy méně používaných jazyků (v zemích zapojených do programu LLP) určené pro studenty programu Erasmus, kteří odjíždějí do těchto zemí studovat nebo pracovat
  • Organizace intenzivních kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty programu Erasmus, kteří přijíždějí studovat nebo pracovat do ČR
 

 

Centralizované aktivity

Multilaterální projekty Multilaterální projekty Erasmus podporují spolupráci vysokoškolských institucí navzájem či společně s jinými příslušnými zúčastněnými stranami. 
Akademické sítě Akademické sítě Erasmus mají za cíl podporovat evropskou spolupráci a inovaci v konkrétních tematických oblastech.
Doprovodné aktivityCílem je podporovat různé aktivity, které sice nejsou oprávněné v rámci hlavního programu Erasmus, ale jasně přispějí k dosažení jeho cílů. 

 

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. AlenaSvobodováalena.svobodova@naep.cz
+420 221 850 606
Erasmus - kurzy EILC, Erasmus+ (KA1, KA2)    
Mgr. AnetaŽáčkováaneta.zackova@naep.cz
+420 221 850 602
Erasmus    

Další informace v záložkách