English page

Leonardo da Vinci - Přípravné návštěvy

AKTIVITA PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY BYLA UKONČENA

Specifika přípravných návštěv programu Leonardo da Vinci

AKTIVITA PŘÍPRAVNÝCH NÁVŠTĚV BYLA UKONČENA. 

 

Přípravnou návštěvu je možné uskutečnit v jedné z partnerských institucí projektu za účasti dalších budoucích partnerů v plánovaném projektu, a to před podáním žádosti o Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/Přenos inovací či o centralizovaný projekt jako je Multilaterální projekt/Vývoj inovací, Multilaterální sítě či Doprovodná opatření.

Další formou přípravné návštěvy je kontaktní seminář (viz níže).

Přípravné návštěvy se může zúčastnit pouze jedna osoba z jedné instituce. Pouze v případě speciálních potřeb žadatele je možné žádat o výjezd dvou osob.

 

Kontaktní semináře

Kontaktní seminář je zvláštní typ přípravné návštěvy. Je určen pro instituce, které se chtějí zapojit do programu Leonardo da Vinci, ale nemají kontakty na vhodné partnery ani zkušenosti s realizací mezinárodních projektů.

Kontaktní semináře pořádají Národní agentury zemí zapojených do Programu celoživotního učení v průběhu roku. Jejich cílem je umožnit pracovníkům z různých institucí zapojených do odborného vzdělávání a přípravy vyhledat vhodné partnery a téma pro Projekty mobility, Projekty partnerství  nebo Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) v rámci programu Leonardo da Vinci.

Kontaktní semináře jsou zaměřeny na různá témata, která jsou v průběhu semináře diskutována účastníky ve workshopech. Kontaktních seminářů se účastní i zástupci Národních agentur, kteří účastníkům poskytují informace a rady pro vytvoření projektu.

Pro účast na kontaktním semináři jsou upřednostňovány instituce bez zkušeností v programu Leonardo da Vinci.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. OlgaPupováolga.pupova@naep.cz
+420 221 850 404
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy    
Mgr. IvanaStránskáivana.stranska@naep.cz
+420 221 850 409
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy    

Další informace v záložkách