English page

Erasmus - Projekt Bologna Experts 2011-2013

Projekt Bologna Experts

Projekt Bologna Experts 2011 - 2013 byl zaměřen na šíření informací o Boloňském procesu, jeho vývojových trendech a hlavních cílech dle komuniké ministrů (Lovaň 2009, Budapešt-Vídeň 2010 a Bukurešť 2012), o dokumentu Bologna Beyond 2010 a o dalších dokumentech souvisejících s Boloňským procesem, dále na širší zavedení ECTS, poradenství v souvislosti s podáváním žádostí o certifikát "ECTS/DS Label", podporu mezinárodní spolupráce a mobility, sociální dimenzi, diverzifikaci, kvalitu a modernizaci vysokoškolského vzdělávání.

Projekt podporoval vytvoření národního týmu expertů, který sestával z expertů na úrovni managementu vysokých škol, akademických odborníků, odborníků v problematice vysokého školství a studentů. Cílem činnosti národního týmů bylo podpořit realizaci principů Boloňského procesu na vysokých školách v souladu s prioritami stanovenými na národní úrovni.

Projekt byl financován z rozpočtu Evropské komise v rámci Programu celoživotního učení, a to programu Erasmus, a z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Administrativně a organizačně jej zajišťoval Dům zahraniční spolupráce (DZS), a to Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Za koordinaci a řízení projektu bylo odpovědné MŠMT, konkrétně zástupce České republiky v Řídící skupině Boloňského procesu (Bologna Follow-up Group).

Projekt byl ukončen 31. 12. 2013.

Výzva pro podávání žádostí o projekt navazující na projekt Bologna Experts ("Support to the implementation of EHEA reforms/Bologna support 2014-2015") by měla být zvěřejněna v polovině března na stránkách EACEA s termínem podání žádosti o projekt národní autoritou tj. MŠMT koncem dubna. V rámci nového projektu však již nebudou žádosti o ECTS/DS Label administrovány,

Více informací o Boloňském procesu lze získat na: www.bologna.msmt.cz

Certifikáty "ECTS/DS Labels"

V rámci projektu Bologna Experts 2011 - 2013 Evropská komise znovu udílela certifkát "ECTS/DS Label" jako výraz ocenění vysokoškolské instituce. V případě certifikátu "ECTS Label" se jednalo o správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech a certifikát "DS Label" se uděloval za správné poskytování dodatku k diplomu všem absolventům vysoké školy zdarma a v široce používaném jazyce Evropské unie.

Certifikát "ECTS/DS Label" mohla získat vysokoškolská instituce pouze jako celek a nikoliv jednotlivé fakulty. Certifikáty byly udíleny každý zvlášť, a to na období čtyř let.

Kritéria pro získání certifikátu  "ECTS/DS Label" byla následující:

 • certifikát "ECTS Label"
  • Information Package/Course Catalogue v anglickém jazyce a snadno dostupný na webové stránce instituce
  • správné užití ECTS v mobilitě studentů (Learning Agreement, Transcript of records, doklad o akademickém uznání vysílající institucí)

 • certifikát "DS Label"
  • vydávání dodatku k diplomu bezplatně všem absolventům bakalářského a magisterského stupně studia v široce užívaném jazyce Evropské unie
  • užití standardního modelu dodatku k diplomu
  • zveřejňování informací o dodatku k diplomu (online) a příklad vyplněného dodatku k diplomu

 

Výsledky udělení certifikátu "ECTS/DS Label 2013"

Dle vyjádření Evropské komise v Bruselu budou certifikáty ECTS/DS Label 2013 zaslány národní agentuře koncem března a následně předány jednotlivým vysokých školám, které certifikáty v roce 2013 obdržely. 

Elektronická loga s označením ECTS/DS Label 2013 budou zaslána Výkonnou agenturou Evropské komise přímo jednotlivým vysokým školám, které certifikáty v roce 2013 obdržely.

Ke stažení

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PaedDr. RudolfŠindelářrudolf.sindelar@naep.cz
+420 221 850 600
Vedoucí odboru terciárního vzdělávání, vedoucí projektu Bologna Experts 2011-2013    

Další informace v záložkách