English page

Erasmus - EUC

Výzva - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE)

Základní infromace: 

  • Zvláštní Výzva k předkládání návrhu: Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) na období 2014-2020.
  • ECHE představuje obecný kvalitativní rámec pro činnosti v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce, do kterých se může vysokoškolská instituce v nové fázi programu Erasmus (Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020) zapojit.
  • Získání ECHE je nezbytným předpokladem pro všechny vysokoškolské instituce, které chtějí předložit žádost a zapojit se v rámci programu Erasmus do mobility ve vzdělávání jednotlivců a/nebo spolupráce na inovacích a osvědčených postupech.
  • Listina se uděluje na celou dobu trvání programu. Naplňování listiny se bude monitorovat a porušení jakékoli z jejích zásad a závazků může vést k tomu, že bude Evropskou komisí odebrána.

Termín pro podání žádosti o ECHE:

  • Žádosti jsou předkládány přímo Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).
  • Datum uzávěrky pro předložení elektronické žádosti o ECHE je 15. května 2013 do 12:00 (poledne) bruselského času.
  • Předběžné datum zveřejnění výsledků výběru je prosinec 2013.

Úplné informace:

Potřebujete poradit?

  • Kontaktujte přímo Výkonnou agenturu EK (EACEA) - HELPDESK

Zapojení VOŠ a konzervatoří do programu Erasmus 2014-2020

Vyšší odborná škola nebo konzervatoř, která se chce zapojit do programu Erasmus, musí splňovat kritéria pro zapojení VOŠ a konzervatoří do programu Erasmus.

O zapojení VOŠ/konzervatoří do programu Erasmus rozhoduje Řídící výbor Erasmus na základě předložené žádosti, ve které je specifikováno splnění výše uvedených kritérií, rámcový záměr týkající se zapojení do programu Erasmus a dosavadní zkušenosti z mezinárodní spolupráce.

Erasmus University Charter (EUC) 2007-2013

Erasmus University Charter je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus. Její přidělení je podmíněno schválením žádosti o EUC.

Existují 3 různé typy EUC:

1. Standard (standardní) Erasmus University Charter - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus kromě pracovních stáží;

2. Extended (rozšířený) Erasmus University Charter (student placements only - pouze pro pracovní stáže) - slouží jako povolení pro instituce, které realizují pouze pracovní stáže studentů

2. Extended (rozšířený) Erasmus University Charter - slouží jako povolení pro všechny typy aktivit programu Erasmus včetně pracovních stáží.

Žádosti o EUC se předkládají Výkonné agentuře Evropské komise (EACEA).

Výsledky výzvy 2013 (termín 29.3.2012) zveřejněny zde

Zapojení VOŠ a konzervatoří do programu Erasmus 2007-2013

Vyšší odborná škola nebo konzervatoř, která se chce zapojit do programu Erasmus, musí splňovat kritéria pro zapojení VOŠ a konzervatoří do programu Erasmus.

O zapojení VOŠ/konzervatoří do programu Erasmus rozhoduje Řídící výbor Erasmus na základě předložené žádosti, ve které je specifikováno splnění výše uvedených kritérií, rámcový záměr týkající se zapojení do programu Erasmus a dosavadní zkušenosti z mezinárodní spolupráce. Žádosti se předkládají průběžně.

Další informace v záložkách