English page

Erasmus

DokumentProgram
Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Erasmus+ Programme Guide 2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Tisková zpráva Erasmus+ MS Word cs Erasmus
Program Info day Erasmus Brno PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - logo 15 let ERA Obrázek PNG cs Erasmus
Program_ŠAVŠ_Final PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013-Program informačního semináře pro SVŠ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Program informačního semináře pro nováčky PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012/2013_ERASMUS_Charta_studenta PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012-Erasmus Manifesto titulka Obrázek JPEG cs Erasmus
2012-Erasmus Manifesto PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program semináře, Erasmus Tour 2012 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Monitorovací seminář pro koordinátory programu Erasmus-29.11.2011 v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program Informačního semináře Erasmus MS Word cs Erasmus
Erasmus / Prezentace ze semináře Jak na centralizované programy (26.11.2010, Brno) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program monitorovacího semináře pro koordinátory programu Erasmus - 9.12.2010 v Praze MS Word cs Erasmus
2010/11 - Erasmus Charta studenta PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program - informační semináře 2010 pro koordinátory programu Erasmus - 27.11.2009 v Praze MS Word cs Erasmus
Program monitorovacího semináře pro koordinátory programu Erasmus - 27.11.2009 v Praze MS Word cs Erasmus
Stipendia a granty programu Erasmus v roce 2007/2008 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
LETÁK - "O programu Erasmus" PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
LETÁK - "Plakát 20 let programu Erasmus" PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
STUDENTI - Pracovní stáž - Vzor závěrečné zprávy 2008/2009 MS Excel cs Erasmus
Bologna Experts - Program 18.6. MS Word cs Erasmus
Manuál k databázi závěrečných zpráv Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Erasmus Student Label_vyzva_2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Erasmus Label_přihláška_2014 MS Word cs Erasmus
Dokumenty a formuláře z podsekcí
SM_outgoing MS Excel en Erasmus
ST_outgoing MS Excel en Erasmus
2012_Manual k 2.IR 2013/2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013/14 - Formulář žádosti o další splátku grantu MS Excel cs Erasmus
2013/2014 - Part 3_Final Report MS Excel en Erasmus
2013/2014 - Part_1,2_Final report MS Word en Erasmus
2013/2014 - Příloha IV Vzor závěrečné zprávy studenta PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2013/2014 - Příloha IV Vzor závěrečné zprávy učitele PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2014 - Final reports - ONE PACK ZIP soubor cs Erasmus
2014 - Final reports - ONE PACK_tabulky ZIP soubor cs Erasmus
2014_EUC_Compliance_Report MS Word en Erasmus
2014_FR_ciselnik MS Excel en Erasmus
2014_Přehled_přijíždějících_studentů_a_pedagogů MS Excel cs Erasmus
2014_Zaverecna_zprava_FINAL MS Word cs Erasmus
2014_Zaverecna_zprava_FINAL MS Word cs Erasmus
Erasmus Label_přihláška_2014 MS Word cs Erasmus
Erasmus Student Label_vyzva_2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_15 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Navrhovaný program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
11.6.2013_Program semináře v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Projekt Interuv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Výsledky výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
11.6.2013_Výstupy ze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Program semináře v Mladé Boleslavi PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Projekt Interuv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Výsledky výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
13.6.2013_Výstupy ze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/12 - Formulář žádosti o další splátku grantu MS Excel cs Erasmus
2012 - Final reports - ONE PACK ZIP soubor en Erasmus
2012 - Manuál k vyplňování tabulek FR PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - Výzva k předkládání žádostí Erasmus - mobility PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012_EUC_Compliance_Report MS Word en Erasmus
2012_Final_Financial_Accounts-SMP_Student_mobility_for_placement MS Excel en Erasmus
2012_Final_Financial_Accounts-SMP_Student_mobility_for_placement_konsorcia MS Excel en Erasmus
2012_Final_Financial_Accounts-SMS_Student_mobility_for_study MS Excel en Erasmus
2012_Final_Financial_Accounts-STA-Staff_mobility_for_teaching_assignments MS Excel en Erasmus
2012_Final_Financial_Accounts-STT-Staff_mobility_for_training MS Excel en Erasmus
2012_FR_ciselnik MS Excel en Erasmus
2012_Manual k 1.IR 2013/2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012_Přehled_přijíždějících_studentů_a_pedagogů MS Excel en Erasmus
2012_Zaverecna_zprava_FINAL MS Word cs Erasmus
2012_Zaverecna_zprava_konsorcia MS Word cs Erasmus
2013 - elektronická žádost 2013 (eForm) PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2013 - KONSORCIA příloha I (tabulka mobilit) MS Excel cs Erasmus
2013 - KONSORCIA výzva 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - KONSORCIA žádost o financování mobilit MS Word en Erasmus
2013 - prezentace k vyplnění eForm PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Prezentace ze školení Mobility Tool ZIP soubor en Erasmus
2013 - Příloha – plán mobilit 2013/2014 MS Excel cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.1 Minimální požadavky dohody o pracovním plánu stáže MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.2 Minimální požadavky finanční dohody se studentem MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.3 Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.5 Minimální požadavky závěrečné zprávy studenta MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha VI Informace o konsorciu ke zveřejnění (v angličtině) MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Vzor grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-Konsorcium:Příloha V Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2013/2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha III - Závazky instituce týkající se mobilit MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha IV - Minimální požadavky bilaterálních dohod MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.1 - Studijní smlouva MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.10 - minimální požadavky závěrečné zprávy studenta MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.11 - Minimální požadavky výukového programu (Teaching Programme) MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.12 - Minimální požadavky finanční dohody s učitelem MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.13 - Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro výukové pobyty MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.14 - Minimální požadavky závěrečné zprávy učitele MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.15 Minimální požadavky programu školení (Training Programme) MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.16 Minimální požadavky finanční dohody se zaměstnancem MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.17 - Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro školení MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.18 Minimální požadavky závěrečné zprávy zaměstnance MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.2 - Finanční dohoda se studentem na studijní pobyty MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.3 - Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.6 Minimální požadavky pracovního plánu stáže (Training Agreement + Quality Commitment) MS Word en Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.7 - Finanční dohoda se studentem na pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.8 - Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2013 - Smlouva NA-VŠ: Příloha VI Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2013/2014 - čistá verze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Smlouva NA-VŠ: Příloha VI Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2013/2014 - s vyznačenými změnami PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Všeobecné podmínky grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Vzor grantové smlouvy mezi NAEP a VŠ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Výše stipendií a grantů MS Excel cs Erasmus
2013/14 - Schválené granty Erasmus mobility PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013/2014 - Obecné znění grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013/2014 - Všeobecné podmínky grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013/2014-Mobility tool-1a_General_introduction PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2013/2014-Prezentace k IP PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013_ příručka k vyplnění eForm PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2013_Charter pro vysoké školy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013_organising institution-information form MS Word en Erasmus
2013_Příručka pro žadatele o organizaci IP PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013_Tabulka_EILC_outgoing_LK_final MS Excel cs Erasmus
2013_Tabulka_EILC_outgoing_ZK_final MS Excel cs Erasmus
2013_Výzva 2013 pro předkládání žádostí o IP PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013_VZOR žádosti o organizaci IP MS Word en Erasmus
26.11.20013_Výsledky soutěže Erasmus Label 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_15let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_Erasmus+ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_Mobility Tool - závěrečné zprávy 2013/2014 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_Program PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
26.11.2013_První výstupy ze závěrečných zpráv 2012/2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Aktualizace_Příklad dobré praxe UHK_EILC_1 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
AT_BOKU PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
AT_University of Teacher Education WIEN PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
BE_EUCIS MS Word en Erasmus
BE_Stage - developer PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
BE_Stagiaire Networking PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
calendar for organising institutions MS Word en Erasmus
CY_TLC_blank form MS Word en Erasmus
CY_TLC_info MS Word en Erasmus
DE_Absolute GPS Leipzig PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_Competenz Travel_Events PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_KLUB7 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ECAS - User Manual PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
EILC_organizatori_seminar_prezentace PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
EL_2013_Přihláška do soutěže MS Word cs Erasmus
EL_2013_Výzva PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
ES_BordalloyCarrasco PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_C.E.I.P. FRANCISCA PÉREZ MS Word en Erasmus
ES_CEIP AMPUYENTA MS Word en Erasmus
ES_CEIP FRANCISCO NAVARRO ARTILES MS Word en Erasmus
ES_CEIP Pepe Damaso_INFO1 MS Word en Erasmus
ES_CEIP_San Juan MS Word en Erasmus
ES_CEPA Fernando Marrero Pulido- Arucas y Firgas MS Word en Erasmus
ES_Compania_de_Maria MS Word en Erasmus
ES_IES Jandía MS Word en Erasmus
ES_IES La Minilla carta de presentacion MS Word en Erasmus
ES_IES Schamann Application letter MS Word en Erasmus
ES_IES Schmann MS Word en Erasmus
ES_IES_La Minilla MS Word en Erasmus
ES_INTERNATIONAL WEEK MASTER PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Pepe Dámaso_INFO2 MS Word en Erasmus
ES_Teatro Circo Price MS Word en Erasmus
ES_Transnational Consulting PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Vigo_CULTURAL MANAGEMENT AND PROMOTION MS Word en Erasmus
ES_Vigo_GRAPHIC DESIGN MS Word en Erasmus
ES_Vigo_LIBRARY ASSISTANT MS Word en Erasmus
ES_Vigo_ORCHESTRAL PRACTICE MS Word en Erasmus
ES_Vigo_Translation assistant ENGLISH-SPANISH MS Word en Erasmus
Formulář Partner Search - pro firmy MS Word en Erasmus
FR_University of Liege PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_CELL_ALTERNATIVE YOUTH ACTIVITIES MS Word en Erasmus
GR_Chania_sust_leaflet_13_14 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_CITIES FOR PLACEMENT_GRECOTEL RESORTS 2013 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_COMPANY PROFIL_GRECOTEL 2013 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_Dora Stratou MS Word en Erasmus
GR_E Travel SA PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_FAIR TRADE HELLAS MS Word en Erasmus
GR_GRECOTEL MS Word en Erasmus
GR_MAICh Conference Center PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Guide for Beneficiaries of the ERA projects versions 20131022 and 20131212 compared MS Word en Erasmus
HANDICAPOVANI_2013-14_formular_zadosti MS Word cs Erasmus
HR_AIESEC Osijek and Breza MS Word en Erasmus
HR_IRTDA PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
HR_UASMMK PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
HR_UASMMK_Letter of intent PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
HR_University_Zadar_Geography MS Word en Erasmus
HR_UNIZD_linguistics_dpt PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
HU_Supra_Vita_language_school MS Word en Erasmus
HU_trialmasters MS Word en Erasmus
IE_IADT Erasmus Partners Call in Psychology PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
IT_YAP_Italia MS Word en Erasmus
Kritéria pro zapojení VOŠ/konzervatoří do programu Erasmus 2014-2020 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Logo 15 let AJ Obrázek PNG en Erasmus
Logo 15 let CJ Obrázek PNG cs Erasmus
LT_AV Projektai MS Word en Erasmus
LU_Nerea_ITdeveloper PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Mobility Tool - Guide for Beneficiaries of the ERA projects MS Word en Erasmus
Mobility Tool Erasmus Data Dictionary MS Word en Erasmus
MT_Globalair Travel PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
MT_Paragon Europe PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PL WLOCLAW02_partner_search MS Word en Erasmus
PL_BOC MS Word en Erasmus
PL_Controlling Department MS Word en Erasmus
PL_Experis PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Příloha_III.1_student application form MS Word en Erasmus
Příloha_III.2_COM GRU assistant application form MS Word en Erasmus
Příloha_III.3_vyber_ucastniku MS Excel en Erasmus
Příloha_III.4-student-final report form MS Word en Erasmus
Příloha_III.5a_Vyúčtování nákladů MS Excel cs Erasmus
Příloha_III.5b_organising institution-final report form MS Word en Erasmus
Příloha_III.5c_Žádost o dofinancování MS Word cs Erasmus
Příloha_III.5_Závěrečná zpráva organizátora MS Word cs Erasmus
Příloha_III.6_calendar for organising institutions MS Word en Erasmus
Příloha_III.7_calendar for students MS Word en Erasmus
Příloha_III_Příručka pro organizaci EILC kurzů českého jazyka MS Word cs Erasmus
Programme_Seminar_Barcelona_2013 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_ADMINISTRATIVE OFFICE PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_Childhood education PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_How to get to Porto 2013 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_interweek_2013_eflyer PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_TEACHING IN NURSERY, KINDERGARDEN AND ELEMENTARY SCHOOL PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_U_Porto_InterWeek PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Registration form & Programme details_Barcelona_March 2013 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
SE_Sophiahemmet University PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
SM_incoming MS Excel en Erasmus
ST_incoming MS Excel en Erasmus
TR_ArdahanUniversity PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_Gazi University MS Word en Erasmus
TR_KSU PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_Suleyman Demirel University MS Word en Erasmus
UK_Acquisitions MS Word en Erasmus
UK_Animation Internship MS Word en Erasmus
UK_Arklu Ecommerce Internship MS Word en Erasmus
UK_Arklu PR and Social Media Internship MS Excel en Erasmus
UK_Burstfire MS Word en Erasmus
UK_Cardiff Met Registration Form Staff Training Week MS Word en Erasmus
UK_Cardiff_Metropol_U_Training_week PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
UK_Cardiff_schedule of events may 2013 MS Excel en Erasmus
UK_DFAS MS Word en Erasmus
UK_Egencia MS Word en Erasmus
UK_IMT Gallery MS Word en Erasmus
UK_Lasvit MS Word en Erasmus
UK_Lasvit_info PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
UK_PR_First MS Word en Erasmus
User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) MS Word en Erasmus
12.-13.6.2012_25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Databáze závěrečných zpráv studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_EILC- vyjíždějící studenti PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_ESN-oslavy 25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Intenzivní programy Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Kreativní Erasmus - soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Program semináře v Telči PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Videospot-soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_Výstupy ze závěrečných zpráv Erasmus 2010/11 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
12.-13.6.2012_We Mean Business PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/2012 - STUDENTI - EILC - Kalendář kurzů EILC MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha III Závazky vysokoškolských institucí zapojených do konsorcia týkající se mobilit MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.1 Minimální požadavky dohody o pracovním plánu stáže MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.2 Minimální požadavky finanční dohody se studentem MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha IV.3 Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Příloha VI Informace o konsorciu ke zveřejnění (v angličtině) MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium: Vzor grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-Konsorcium:Příloha V Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2012/2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha III - Závazky instituce týkající se mobilit MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha IV - Minimální požadavky bilaterálních dohod MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.1 - Studijní smlouva MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.11 - Minimální požadavky výukového programu (Teaching Programme) MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.12 - Minimální požadavky finanční dohody s učitelem MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.13 - Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro výukové pobyty MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.14 - Minimální požadavky závěrečné zprávy učitele MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.16 Minimální požadavky finanční dohody se zaměstnancem MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.17 - Minimální požadavky kvalifikačních podmínek programu Erasmus pro školení MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.18 Minimální požadavky závěrečné zprávy zaměstnance MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.2 - Finanční dohoda se studentem na studijní pobyty MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.3 - Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.4 - Erasmus Charta Studenta Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.7 - Finanční dohoda se studentem na pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.8 - Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže MS Word cs Erasmus
2012 - Smlouva NA-VŠ: Příloha VI Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2012/2013 - čistá verze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - Smlouva NA-VŠ: Příloha VI Příručka pro management mobilit programu Erasmus v roce 2012/2013 - s vyznačenými změnami PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Vzor grantové smlouvy mezi NAEP a VŠ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - Vzor žádosti o IP PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2012 STUDENTI - EILC - Přihláška na kurz EILC pro asistenty Comenius a Grundtvig MS Word en Erasmus
2012 STUDENTI - EILC - Přihláška na kurz EILC pro studenty Erasmus MS Word en Erasmus
2012/13 - Schválené granty Erasmus mobility PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012/13 - Seznam schválených pořadatelů kurzů EILC českého jazyka PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012/2013 - Part 3_Final Report MS Excel en Erasmus
2012/2013 - Part_1,2,4_Final report MS Word en Erasmus
2012/2013 - výše stipendií pro studijní pobyty a pracovní stáže PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012/2013_ERASMUS_Charta_studenta PDF - Adobe Acrobat de Erasmus
2012_Manual k 2.IR 2012/2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012_Manual k IR PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012_Příručka pro žadatele o IP_UPRAVENÁ PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012_Výzva pro předkládání žádostí o IP PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 EILC formulář 1 MS Word en Erasmus
2013 EILC formulář 2 MS Word cs Erasmus
2013 EILC Výzva MS Word cs Erasmus
7.6.2012_25 let programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Databáze závěrečných zpráv studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Dokumentace mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Finanční zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Kreativni Erasmus- soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Program semináře v Mladé Boleslavi PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Smluvní zabezpečení PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Statistické informace o realizaci programu Erasmus v Evropě roce 2010/2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Videospot-soutěž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_Výstupy ze závěrečných zpráv 2010-11 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
7.6.2012_We Mean Business PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
AT-ERASMUS PLACEMENT OFFER_Vienna _conference MS Word en Erasmus
AT-Work_Placement_organiz_exhibition MS Word en Erasmus
AT_Planet_Architects MS Word en Erasmus
AT_Student_Request_July_2012_anonym MS Word en Erasmus
AT_Student_Request_Marketing_2012_anonym MS Word en Erasmus
A_FWF_Erdteilallegorien MS Word en Erasmus
A_Praktikum_FWF_Projekt_Erdteilallegorien PDF - Adobe Acrobat de Erasmus
BE-Nerea_Placement_Admin MS Word en Erasmus
BE-Nerea_Placement_Networking MS Word en Erasmus
BE_Placement_Multimedia MS Word en Erasmus
BE_Railrest MS Word en Erasmus
Často kladené dotazy_květen 2012 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
CY-TRAINING OFFER MS Word en Erasmus
CY_Trading_Corporation_PLACEMENT_OFFER PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE-Anzeige-internship-PHOENIX-GIR PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE-Europraktikum2013_DVAG PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_Internship_EW PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_KET PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_KUNO english PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
DE_KUNO Praktikum PDF - Adobe Acrobat de Erasmus
DE_KUNO_german PDF - Adobe Acrobat de Erasmus
EE_Erasmus placement offer_TEMPT PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Erasmus Student Label_vyzva_2012 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
ES-Placement Library MS Word cs en Erasmus
ES-PLACEMENT OFFER-gardening assistance MS Word en Erasmus
ES-PLACEMENT OFFER-piano tuning and maintenance MS Word en Erasmus
ES-Placement-Int-Rel-Office MS Word en Erasmus
ES_BitsnbrainsSL PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_BitsnbrainsSL_2 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Conservatorio Superior de Musica PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_EADDI PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Heart_of_Andalusia PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Hotels_Holiday_Park MS Word en Erasmus
ES_Internship UPCT PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_Internship UPCT INTERNATIONAL OFFICE_EMCCD_Controller MS Word en Erasmus
ES_Intership UPCT CLOUD INCUBATOR HUB MS Word en Erasmus
ES_MOVINT LOGISTICA PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
ES_University_of_Valencia MS Word en Erasmus
ES_WORK PLACEMENT SPORT MK MS Word en Erasmus
Form for Enterprises to host Erasmus Placement Students_1_ PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
FR_Catholic_University MS Word en Erasmus
FR_HECI SAINT LOUIS PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
FR_Nursing Institute PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
FR_Offre de stage FONDATION LA MACHE MS Word en Erasmus
FR_Placement offer Université de Corse FR MS Word en Erasmus
Gebze Institute of Technology_bilateral_agreement_Business Administration MS Word en Erasmus
GR-Work_Placement_material_technology MS Word en Erasmus
GR_Democritus University MS Word en Erasmus
GR_Dora Stratou Theatre MS Word en Erasmus
GR_El_Translations PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_MAICh placement-Botanical Garden PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_MAICh placement-Business Economics PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_MAICh placement-Library PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_MAICh placement-Sustainable Agriculture PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
GR_PV Systems Engineering MS Word en Erasmus
HU_Masterfield_Erasmus Praktikum MS Word de Erasmus
HU_UD - Placement Offer PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Informační seminář IP_prezentace PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
IP-Final_Report_2011-2012_Part_1,2,4 MS Word en Erasmus
IP-Final_Report_2011-2012_Part_3 MS Excel en Erasmus
IP-Final_Report_2011-2012_Vzor hodnotící zprávy studenta MS Word en Erasmus
IT-Oltremare_ERAsmusPlacement MS Word en Erasmus
Latvia_erasmus_week_plakát Obrázek JPEG en Erasmus
Latvia_erasmus_week_program PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
LI-Vilnius_Internship PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
LUX_Placement Offer Form Luxembourg - ERYICA MS Word en Erasmus
LU_Centre Information Jeunes MS Word en Erasmus
LU_Nerea_form MS Word en Erasmus
L_Placement_Offer_ERYICA MS Word en Erasmus
Manuál pro žadatele o organizaci IP_aplikace TURNA PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
MT-MCAST-Placement Offer PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
MT_MCAST_Paola PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
MT_Traducendo MS Word en Erasmus
Přehled úspěšných žadatelů o grant IP MS Excel cs Erasmus
Prihlaska_EL2012.doc MS Word cs Erasmus
PT_ STUDENTS for Erasmus Placments MS Word en Erasmus
PT_GoGlobal MS Word en Erasmus
PT_IP_Special Education in European_Latin American Context MS Word en Erasmus
PT_ITM_IPTConsortium PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_Superior School of Nursing S. José de Cluny MS Word en Erasmus
PT_Universidade_de_Lisboa_Brand_Design PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_Universidade_de_Lisboa_Internat_Mng PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_Universidade_de_Lisboa_Web_Design PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_University of Evora PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
PT_University of Evora 2 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Registračni formulář_spot Erasmus_2012 MS Word cs Erasmus
SK_BizPartner MS Word en Erasmus
SK_Krupina MS Word en Erasmus
SK_Project Forum - Slovakia - Erasmus Placement Description MS Word en Erasmus
TR_Gedik_University MS Word en Erasmus
TR_Intensive program_EWASTEU proposal PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_Intensive program_EWASTEU proposal_Info form MS Word en Erasmus
TR_Maltepe University PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_Maltepe University Erasmus Placements Announcement PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_NNYU_ERASMUS_CATALOG_2012 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
TR_Nuh_Naci_Yazgan_University MS Word en Erasmus
TR_Turkish Military Academy MS Word en Erasmus
UK_AECC MS Word en Erasmus
UK_British_International_School PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
UK_Havering College MS Word en Erasmus
UK_Havering College_2 MS Word en Erasmus
UK_Havering_College MS Word en Erasmus
UK_Havering_College_2 MS Word en Erasmus
UK_Impact Internship MS Word en Erasmus
UK_WPP MS Word en Erasmus
Videospot_titulka Obrázek JPEG cs Erasmus
Výzva k soutěži "O videospot Erasmus" PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2010-11_Final_Report_2010-2011_Part_3-final_opravena MS Excel cs Erasmus
2011 - Pomoc k vyplnění FR-Part 1,2,4 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2011 - Pomoc k vyplnění FR-Part 3 PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
2011 - Pracovní stáže prostřednictvím konsorcia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011 - Prezentace z informačního semináře 17.10.2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011 STUDENTI - EILC - Přihláška na kurz EILC pro asistenty Comenius a Grundtvig MS Word en Erasmus
2011 STUDENTI - EILC - Přihláška na kurz EILC pro studenty Erasmus MS Word en Erasmus
2011/12 - Seznam schválených pořadatelů kurzů EILC českého jazyka PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/12 - Vzor GRANTOVÉ SMLOUVY mezi DZS-NAEP a institucí PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/2012 - Obecné znění grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/2012 - STUDENTI - EILC - Kalendář kurzů EILC MS Word en Erasmus
2011/2012 - Všeobecné podmínky grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/2012 - Výzva 2011 na pořádání Intenzivního programu Erasmus MS Word cs Erasmus
2011/2012 - Žádost o organizaci IP MS Word en Erasmus
2011_Erasmus - Speciální stipendia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Často kladené dotazy_verze_leden_2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Článek o EUC PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Erasmus_Charta_studenta PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2010/11 - Seznam schválených pořadatelů kurzů EILC českého jazyka MS Word cs Erasmus
2009/10 - Seznam schválených pořadatelů kurzů EILC českého jazyka MS Word cs Erasmus
Nástroj pro výpočet délky pobytu MS Excel cs Erasmus
2008/09 - Seznam schválených pořadatelů kurzů EILC českého jazyka MS Word cs Erasmus
2007 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha I - Schválený plán mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2008 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha I - Schválený plán mobilit PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2008 - tabulka stipendií a grantů pro rok 2008/2009 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2008/2009 - výše stipendií pro studijní pobyty a pracovní stáže PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2009 - tabulka stipendií pro rok 2009/2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2009/2010 - výše stipendií pro studijní pobyty a pracovní stáže PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2010/11 - Mobility Erasmus - schválené finanční prostředky v EUR MS Excel cs Erasmus
2010/2011 - výše stipendií pro studijní pobyty a pracovní stáže PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011 - Manual_dB-zaverecne_zpravy_20110217 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2011/12 - Schválené granty Erasmus mobility MS Excel cs Erasmus
2011/12 - Výše stipendií a grantů Erasmus MS Excel cs Erasmus
2011/2012 - české zapojené VŠ/VOŠ MS Excel cs Erasmus
2012 - Erasmus Info Day PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - publikace Erasmus Label 2011 (Kvalita organizace mobilit) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.15 Minimální požadavky programu školení (Training Programme) MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.6 Minimální požadavky pracovního plánu stáže (Training Agreement + Quality Commitment) MS Word en Erasmus
2012 - SMLOUVA NA-VŠ: Všeobecné podmínky grantové smlouvy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2012 - Titulka publikace Erasmus Label 2011 (Kvalita organizace mobilit) Obrázek JPEG cs Erasmus
2012 - Výše stipendií a grantů MS Excel cs Erasmus
2012/2013 - Student final report form MS Word en Erasmus
2012/2013_ERASMUS_Charta_studenta PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Bez čeho se koordinátor programu Erasmus neobejde... PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Finanční zabezpečení mobilit Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - intenzivní jazykové kurzy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - intenzivní programy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Pravidla aktivit programu Erasmus v roce 2013/2014 - mobility, konsorcia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Představení Domu zahraničních služeb (DZS) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Příklady z praxe PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.16 - Minimální požadavky finanční dohody se zaměstnancem (verze platná od 1.1.2014) MS Word cs Erasmus
2013 - SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.5 - minimální požadavky závěrečné zprávy studenta MS Word en Erasmus
2013 - Smluvní zabezpečení mobilit Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Výzva k předkládání návrhů projektů v roce 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 - Žádost o mobility studentů a zaměstnanců (E-form) PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
2013 SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.12 - Minimální požadavky finanční dohody s učitelem (verze platná od 1.1.2014) MS Word cs Erasmus
2013 SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.2 - Finanční dohoda se studentem na studijní pobyty (verze platná od 1.1.2014) MS Word cs Erasmus
2013 SMLOUVA NA-VŠ: Příloha V.7 - Finanční dohoda se studentem na pracovní stáže (verze platná od 1.1.2014) MS Word cs Erasmus
5.12.2012-Hodnocení programu studenty – databáze závěrečných zpráv PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Návrh nového programu 2014-2020 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Příklad dobré praxe – Středisko Teiresiás PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Přípravy na nový program: Higher Education Charter, Mobility Tool PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-program_FINAL PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Soutěže Erasmus Label 2012 a 2013 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Úspěšný držitel ECTS Label PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Úspěšný IP projekt PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Uznávání zahraničního studia – PRIME 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
5.12.2012-Zapojení znevýhodněných skupin do programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Aktuální evropský vývoj v oblasti mobilit studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Hodnocení pracovních stáží studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Přijímání zahraničních studentů na stáž PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Případná rizika realizace mobilit studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - PROGRAM MS Word cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Realizace pracovních stáží prostřednictvím konsorcia PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Soutěž Erasmus Student Label 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Zahájení semináře (Natascha Sander Evropská komise, text videozáznamu) MS Word en Erasmus
9.12. 2010 Monitorovací seminář Erasmus - Zapojení zahraničních odborníků z podniků do výuky PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Budoucnost programů EU zaměřených na vysokoškolské vzdělávání PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
DE_KET PDF - Adobe Acrobat en Erasmus
Erasmus Info Day v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Erasmus Student Label 2009 MS Word cs Erasmus
Erasmus Student Label 2010 MS Word cs Erasmus
Erasmus Student Label 2010-formulář MS Word cs Erasmus
Erasmus_Info_Day_Brno PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Eurostat - Fields_of_Education_and_Training PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Eurostat_manuál PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
formular_1IR_2011-12 MS Excel cs Erasmus
Kritéria pro zapojení VOŠ/konzervatoří do programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Leták Label - výzva pro studenty Obrázek JPEG cs Erasmus
Mobility - vývojové grafy PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Mobility 2009/10 - schválené finanční prostředky v EUR MS Excel cs Erasmus
Oslavy 25. výročí programu Erasmus PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
PL_Application Form - International Week 2012 MS Word en Erasmus
PL_International Week 2012 MS Word en Erasmus
Podpora růstu a zaměstnanosti, plán modernizace evrospkých systémů vysokoškolského vzdělávání PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Příručka pro uživatele ECTS PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Program monitorovacího semináře pro koordinátory programu Erasmus - 29.11.2011 v Praze PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Publikace_EILC Příběhy studentů PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Soutěž Erasmus Label 2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Vítězné příběhy Erasmus Student Label 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Výše stipendií a grantů 2010/2011 MS Excel cs Erasmus
Výsledky soutěže Erasmus Student Label MS Word cs Erasmus
Výsledky udělení certifikátů "ECTS/DS Labels" 2009 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Výsledky udělení certifikátů "ECTS/DS Labels" 2010 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Výsledky udělení certifikátů "ECTS/DS Labels" 2011 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Výsledky udělení certifikátů "ECTS/DS Labels" 2012 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Zásady dofinancování 2007 PDF - Adobe Acrobat cs Erasmus
Zásady dofinancování 2008 MS Word cs Erasmus