English page

Další možnosti spolupráce

Další možnosti spolupráce

Následující tabulka shrnuje další možnosti, které nabízí Evropská komise v rámci spolupráce s mimoevropskými zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy. Všechny níže uvedené programy patří mezi centralizované, tzn. že jsou přímo spravovány Evropskou komisí a administrovány Výkonnou agenturou EACEA . Pro více informací o jednotlivých programech klikněte na název programu.

 

Program

Popis programu

Aktuální výzva

EU-USA Atlantis Spolupráce států EU a USA v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Z rozpočtových důvodů nebude do konce roku 2013 vyhlášena žádná výzva

EU-Canada Spolupráce států EU a Kanady v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy.Z rozpočtových důvodů nebude do konce roku 2013 vyhlášena žádná výzva
EU-ICI ECP Education Cooperation Programme Australia, Japan, New Zealand and Republic of Korea
Spolupráce EU a vybraných států v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

Výzva EACEA 44 / 2012 (termín pro předkládání návrhů projektů: 15.5.2013)

ALFA Spolupráce států EU a Latinské Ameriky v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Žádná

Další informace v záložkách