English page

Studijní návštěvy - SVES 2

SVES 2

Do této aktivity se  zapojily  školy, organizace a instituce, které měly zájem o pořádání studijní návštěvy v České republice pro zahraniční účastníky ze zemí zapojených do programu LLP.

Připravované studijní návštěvy zahrnují dvě kola výzvy 2013. Návštěvy budou tedy realizovány v období září 2013 až červen 2014.

Vzhledem k tomu, že Program celoživotního učení mění od roku 2014 svou podobu, budou tyto návštěvy poslední v ČR v rámci programu SVES 2. Dále již není možné se do programu s návrhem na organizaci studijní návštěvy přihlásit.

Aktuální témata pro organizaci studijních návštěv na akademický rok 2013/12014

Témata studiních návštěv jsou rozdělena od následujících 5 kategorií:

 

·          Podpora spolupráce mezi oblastí vzdělávání, odborné přípravy a práce.

·         Podpora počátečního i dalšího vzdělávání učitelů, školitelů a manažerů vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy.

·         Podpora získávání klíčových kompetencí díky vzdělávacímu systému.

·         Podpora sociální inkluze a rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a odborné přípravě, včetně integrace migrantů.

·         Vytváření strategií celoživotního učení a mobility.

 

 

 

Další informace v podsekcích

Další informace v záložkách